Redigerat: 11.02.2015 - 13:52

Nyckelord: Medlemsförmåner

UNI-pass

Funderar du på att söka jobb i ett annat land inom handeln, spel-, frisör-, skönhets-, säkerhets-, rengörings-, turism- eller telefonförsäljningsbranschen? Genom UNI-passet har du tillgång till mer än 900 fackförbund globalt.

Vad får du med passet?

  • En hälsning från ditt lokala medlemsförbund i ditt nya hemland
  • Det gör det lättare för dig att bekanta dig med din nya omgivning (bl.a. e-postlistor, inbjudningar till kultur- och politiska evenemang osv.)
  • Möjlighet att delta i lokala aktiviteter – t.ex. delta i arbetsgrupper och utbildningar med facklig anknytning
  • Stöd och hjälp med arbetsrelaterade frågor (t.ex. kontroll av arbetsavtal, lokal arbetslagstiftning och kollektivavtal)
  • Rådgivning kring arbetsvillkor, semestrar, beskattning, boende, företagshälsa, pensionsfrågor osv.
  • Rättsskydd om du råkar ut för problem med din arbetsgivare

Så här får du ditt UNI-pass

Läs mera om UNI-passet och fyll i ansökan här. Tillsammans med passet får du en lista över UNI:s lokala kontor som ger dig mera information om fackförbund och deras tjänster i ditt nya hemland.