Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Uppsägning av anställningsförhållandet under prövotiden

Uppdaterad: 15.09.2022

Under prövotiden kan anställningsavtalet hävas av båda parter, varvid anställningsförhållandet upphör direkt.

Tröskeln för uppsägning eller att häva anställningsavtalet under prövotiden är lägre för ett ”normalt” anställningsförhållande. I viss mån kan man förenklat säga att arbetsgivaren (eller på motsvarande sätt arbetstagaren) kan häva anställningsavtalet under prövotiden när det finns anledning till det. En sådan anledning kan exempelvis vara arbetstagarens arbetsprestationer, stämningen på arbetsplatsen etc.

Anledningen till att prövotiden bryts måste dock vara skälig. Anställningsavtalet får inte heller under prövotiden hävas på diskriminerande grunder eller andra osakliga grunder med tanke på syftet med prövotiden. Diskriminerande och därmed förbjudna anledningar till att bryta prövotiden är bland annat ålder, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning, fackföreningsverksamhet, politisk verksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14