Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Uppsägningstider i anställningar

Uppdaterad: 20.04.2020

Ju längre anställning, desto längre uppsägningstid. I kollektivavtal kan arbetstagar- och arbetsgivarförbund avvika från de så kallade allmänna uppsägningstiderna i arbetsavtalslagen.

Uppsägningstider tillämpas inte om anställda har arbetsavtal på viss tid. Avtal på viss tid binder såväl anställda som arbetsgivare och behöver inte sägas upp separat. Då upphör anställningen när tiden enligt arbetsavtalet tar slut.
Uppsägningstider tillämpas inte heller om nya anställda är på så kallad prövotid eller om en anställning hävs.
Nedan kan du kontrollera uppsägningstiderna inom din bransch (klicka på branschen så kommer du till uppsägningstiderna).

Alko
Apotek
Avecra
Kundservice och telemarketing
Skidcenter
Hårbranschen
Nöjesparker
Handel
Förmän inom detaljhandel – kan avtalas lokalt
Lager- och transportförmän – kan avtalas lokalt
Hushållsmaskin- och hemelektronikservice samt serviceautomater
Fastighetstjänster – förutom fastighetsskötare och städare med poänglön
Bildframställningsbranschen
Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare
Förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster
Fotoproducenter
Finlands Nationalopera
Finlands Nationalteater

Allmänna uppsägningstider


Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst ett år
 • 1 månad om anställningen varat 1–4 år
 • 2 månader om anställningen varat 4–8 år
 • 4 månader om anställningen varat 8–12 år
 • 6 månader om anställningen varat mer än 12 år


Arbetstagaren säger upp sig

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat 0–5 år
 • 1 månad om anställningen varat mer än 5 år


Apotek

Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 1 månad om anställningen varat högst 5 år
 • 2 månader om anställningen varat 5–10 år
 • 3 månader om anställningen varat 10–15 år
 • 4 månader om anställningen varat mer än 15 år

Arbetstagaren säger upp sig

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst 10 år
 • 1 månad om anställningen varat mer än 10 år

Kundservice och telemarketing

Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst 1 år
 • 2 månader om anställningen varat 1–4 år
 • 3 månader om anställningen varat 4–8 år
 • 4 månader om anställningen varat 8–12 år
 • 6 månader om anställningen varat mer än 12 år


Arbetstagaren säger upp sig

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst 5 år
 • 1 månad om anställningen varat mer än 5 år

Avecra

Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 1 månad om anställningen varat högst 5 år
 • 2 månader om anställningen varat 5–10 år
 • 3 månader om anställningen varat 10–15 år
 • 4 månader om anställningen varat mer än 15 år


Arbetstagaren säger upp sig

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst 10 år
 • 1 månad om anställningen varat mer än 10 år

Skidcenter – Nöjesparker

Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst 1 år
 • 1 månad om anställningen varat 1–4 år
 • 2 månader om anställningen varat 4–8 år
 • 3 månader om anställningen varat 8–12 år
 • 6 månader om anställningen varat mer än 12 år

Arbetstagaren säger upp sig
Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst 5 år
 • 1 månad om anställningen varat mer än 5 år

Hushållsmaskin- och hemelektronikservice samt serviceautomater

Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 1 månad om anställningen varat högst 1 år
 • 2 månader om anställningen varat högst 5 år
 • 3 månader om anställningen varat högst 9 år
 • 4 månader om anställningen varat högst 12 år
 • 5 månader om anställningen varat högst 15 år
 • 6 månader om anställningen varat mer än 15 år


Arbetstagaren säger upp sig

 • 14 dagar om anställningen varat högst 1 år
 • 1 månad om anställningen varat högst 10 år
 • 2 månader om anställningen varat mer än 10 år

Fotoproducenter

Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 2 månader om anställningen varat högst 5 år
 • 3 månader om anställningen varat 5–9 år
 • 4 månader om anställningen varat 9–12 år
 • 5 månader om anställningen varat 12–15 år
 • 6 månader om anställningen varat mer än 15 år


Arbetsgivaren säger upp sig
Uppsägningstiden är

 • 1 månad om anställningen varat högst 10 år
 • 2 månader om anställningen varat mer än 10 år

Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare


Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 1 månad om anställningen varat högst 5 år
 • 2 månader om anställningen varat 5–10 år
 • 3 månader om anställningen varat 10–15 år
 • 4 månader om anställningen varat mer än 15 år


Arbetstagaren säger upp sig
Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst 10 år
 • 1 månad om anställningen varat mer än 10 år

Förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster


Arbetsgivaren säger upp
Uppsägningstiden är

 • 1 månad om anställningen varat högst 5 år
 • 2 månader om anställningen varat 5–10 år
 • 3 månader om anställningen varat 10–15 år
 • 4 månader om anställningen varat mer än 15 år


Arbetstagaren säger upp sig

 • Uppsägningstiden är 1 månad

Programservice

Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 1 månad om anställningen varat 0–5 år
 • 2 månader om anställningen varat 5–10 år
 • 3 månader om anställningen varat 10–15 år
 • 4 månader om anställningen varat mer än 15 år

Arbetstagaren säger upp sig

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat högst 10 år
 • 1 månad om anställningen varat mer än 10 år

Fastighetsskötare och städare med poänglön

Arbetsgivaren säger upp

Uppsägningstiden är

 • 1 månad om anställningen varat utan avbrott högst 1 år
 • 1,5 månader om anställningen varat utan avbrott 1–5 år *)
 • 2 månader om anställningen varat utan avbrott 5–10 år
 • 2,5 månader om anställningen varat utan avbrott mer än 10 år *)
 • *) Med en halv månad avses 15 kalenderdagar.

Arbetstagaren säger upp sig

Uppsägningstiden är

 • 14 dagar om anställningen varat utan avbrott högst 1 år
 • 1 månad om anställningen varat utan avbrott mer än 1 år

Förmän inom detaljhandel – Lager- och transportförmän

Allmänna uppsägningstider. Arbetstagare och arbetsgivare kan dock avtala om att kortaste uppsägningstiden för bägge parterna ska vara 1 månad. Om anställningen varat mer än 4 år ska arbetsgivare dock tillämpa allmänna – längre – uppsägningstiderna i kollektivavtalet då de säger upp.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14