Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Utbildning för förtroendemän

Uppdaterad: 17.08.2020


Har du nyligen blivit vald till förtroendeman?

Läs mer om förtroendemannens uppgifter, rättigheter och skyldigheter i vårt introduktionsmaterial på webben. 

Kontakta ditt regionkontor efter valet. Personalen där hjälper dig på traven. Regionkontoren ordnar introduktion för nya förtroendevalda, där du får nyttig information om uppgifter, verktyg och rättigheter. På evenemangen har du också möjligheter att hitta nya samarbetspartner.

Gå på grundkurs för förtroendemän så snart som möjligt

På grundkursen får du veta mer om arbetet som förtroendeman. Arbetslivskunskap, arbetslagstiftning och kollektivavtal är frågor som behandlas närmare på kursen. Du lär dig att samverka och förhandla. Kursen innehåller uppgifter som du ska göra före kursen och mellan kursetapperna. Kursen pågår 3 dagar + 2 dagar (eller 3 dagar). Grundkursen är vanligen en lokal kurs och hör alltså till de kurser som arbetsgivaren stöder. Gundkursen på svenska för PAM medlemmar är i JHL instituted.

Kontrollera i JHL kurskalender när nästa grundkurs är aktuell.
Nästa kurs är 10.-12.2.2020 JHL-institutet, Helsingfors
Sista anmälningsdag är 2.1.2020. Annmäl dig via kursansökan och skicka den med e-post till kurssisihteeri(at)pam.fi.

Gå på fortsättningskurs för förtroendemän ungefär ett år efter grundkursen

Vi rekommenderar att du går på fortsättningskursen när du har varit förtroendeman i ungefär ett år efter grundkursen. På fortsättningskursen får du fördjupade kunskaper i organisations- och arbetslivskunskap och andra teman som behandlades på grundkursen. Nya teman är företagsekonomi och internationella frågor i förtroendemannauppdraget. Under kursens gång får du göra en självskattning av ditt arbete. Vidare får du stöd av andra förtroendemän och vägledning för det fortsatta arbetet. Det ingår också en del övningar. Dessutom ska du göra en uppgift i förväg, utföra en skriftlig uppgift mellan kursetapperna och förbereda ett föredrag om ett tema som du själv väljer. Kursen pågår 5 dagar + 5 dagar.

Fortsättningskursen är vanligen en lokal kurs och hör alltså till de kurser som arbetsgivaren stöder.

Nästa kurs är:
Försättningskurs, del 1/2 18.-20.11. JHL-institutet
Försättningskurs, del 2/2 år 2021
Sista anmälningsdag är 6.10.2020. Annmäl dig via kursansökan och skicka den med e-post till kurssisihteeri(at)pam.fi.

Kompletteringsutbildning för förtroendevalda

Du kan fördjupa och uppdatera dina kunskaper på kompletteringskurser på Kiljavainstitutet om du har gått på grundkursen för förtroendemän eller arbetarskyddsfullmäktige. Utöver de kurser som PAM beställer kan du årligen fritt välja en kortkurs bland utbudet på Kiljavainstitutet.

Läs mer om kurser och tidpunkter på Kiljavainstitutets webbsida. Anmäl dig alltid via kurssekreteraren på PAM: kurssisihteeri(snabel-a)pam.fi, tfn 020 774 2070.

PAM ordnar också branschspecifik kompletteringsutbildning för förtroendevalda. Håll ett öga på evenemangskalendern och läs kursannonserna i PAMplus.

En del av kompletteringskurserna kan ingå i de kurser som arbetsgivaren stöder. Då får du en ersättning för inkomstbortfall som är lika stor som lönen. I övrigt stöds förtroendevaldas deltagande i kurser med kursdagpenning och stipendier.

Läs mer

Medlemsförmåner