Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Utbildning för medlemmar

Uppdaterad: 12.06.2020

Utbildning ger mer valuta för medlemsavgiften

PAM kan erbjuda sina medlemmar ett stort utbud av kurser och annan utbildning. Du kan delta i utbildning som ditt regionkontor ordnar. Dessutom erbjuder vi personer i chefsställning rikstäckande utbildning. Du kan också utnyttja kurser som ordnas av Arbetarnas Bildningsförbund ABF och Kansan Sivistystyön Liitto KSL.

Du missar väl inte möjligheten att delta i webbkurser? Dessutom erbjuder Kiljavainstitutet trevliga fritidskurser till medlemspris. Det finns kurser i motion, dans, flugfiske, språk och konstnärliga ämnen.

Du hittar alla medlemskurser i evenemangskalendern.

Du kan logga in i PAMs kurskalender på webbadressen här.

Utbildning och pengar

Utbildningen för medlemmar är gratis. PAM betalar utbildning, kost, logi och eventuella kostnader för resa med allmänna färdmedel. Inga färdkostnader under 6 euro ersätts.

Regionalt utbud

Regionkontoren har ett stort utbud av kurser och annan utbildning. Kurstemat varierar från region till region. Men varje år arrangerar vi också identiska kurser i alla regioner.

ABF och KSL ordnar kurser

Som medlem i PAM kan du också delta i de kurser på Arbetarnas Bildningsförbund ABF och Kansan Sivistystyön Liitto KSL som PAM ger bidrag för. Det finns kurser i muntlig och skriftlig kommunikation, arbetshälsa och medarbetarskap, interaktion, jobbsökning, interkulturella möten och organisationskompetens. Ta en titt på kurserna:

TSL:s kurskalender

Som medlem i PAM får du rabatt på TSL:s datakurser.

ABF:s kurskalender

Vi ger våra medlemmar bidrag för två kurser per år. Om kursen hör till de kurser som vi stöder, betalar vi din deltagaravgift. Då står du själv bara för resekostnaderna.

Medlemsförmåner