Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Uthyrt arbete

Uppdaterad: 24.02.2020

Vid uthyrt arbete hyr arbetsgivaren ut sina arbetstagare för att utföra en annan arbetsgivares arbete. Ett företag som behöver arbetskraft ingår i sådana fall avtal med ett bemanningsföretag som förmedlar personal. Ett anställningsförhållande som uthyrd arbetstagare har alltid tre parter: arbetstagare, bemanningsföretag och den som anlitar arbetskraft, ett så kallat användarföretag.

Vem är arbetsgivare, vem övervakar arbetet? 

Vid uthyrt arbete är det bemanningsföretaget, det vill säga det företag som hyr ut arbetskraft, som är arbetstagarens arbetsgivare. 

Arbetstagaren ingår arbetsavtal med bemanningsföretaget. I sådana fall har du alltså inget anställningsförhållande eller avtalsförhållande med det företag som har hyrt in dig av bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget är den part som kan säga upp eller häva arbetsavtalet.

Det företag (det så kallade användarföretaget) som hyr in arbetstagaren av bemanningsföretaget leder och övervakar arbetstagarens arbete. Det företag som har hyrt ut arbetskraften har alla andra arbetsgivarskyldigheter som ingår i arbetslagstiftningen (bland annat löneutbetalning).

Vad ska du som arbetstagare tänka på vid uthyrt arbete?

 • ingå skriftligt avtal (också vid kort anställning) med bemanningsföretaget
 • ta reda på anställningstiden, och fråga hur anställningen upphör om det inte finns uppgifter om det
 • se till att du får introduktion i arbetet; också uthyrda arbetstagare måste få introduktion både i arbetet och i arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen
 • ta reda på vilken företagshälsovård du har rätt till, vem som är arbetarskyddsfullmäktig och vem som är förtroendeman
 • skriv upp alla dina arbetspass och arbetsställen; ha kvar uppgifterna och kontrollera alltid lönespecifikationen. 

Fördelar med uthyrt arbete

 • du kan välja dina arbetspass och arbetstider, om det finns arbete
 • du har större frihet
 • du får omväxling i livet – nya arbetskamrater, arbetsmetoder och arbetsmiljöer varje dag om du så vill
 • är bra för människor som inte vill ha regelbunden arbetstid eller regelbundna inkomster, exempelvis studerande
 • PAM-branscher måste följa minst de bestämmelser som ingår i kollektivavtalet (exempelvis handel, hotell och restauranger, fastighetsservice)
 • kan öppna för fast anställning (ungefär fem procent får anställning i användarföretag).

Nackdelar med uthyrt arbete

 • du har inga regelbundna inkomster
 • skapar osäkerhet inför framtiden (arbetspass, inkomster)
 • du måste hela tiden lära dig något nytt och anpassa sig; nya arbetskamrater och arbetsplatser – ibland varje dag
 • du har ingen kontinuitet i anställningarna
 • det kan bli problem vid sjukdom (lön för sjukdomstid)
 • du har inga möjligheter att misslyckas – eller så har du plötsligt inget jobb längre
 • det är svårt att bygga upp sitt liv på fortlöpande osäkerhet
 • det är lätt att kringgå minimibestämmelserna i kollektivavtalet (lön för sjukdomstid, vård av sjukt barn, söckenhelger, helgdagar)
 • en längre anställning kan sluta abrupt – uppsägningstider följs inte på samma sätt som vid normala anställningsförhållanden
 • du tjänar vanligen inte in någon semester – du kan ta semester om du har råd
 • förtroendemannen på arbetsplatsen har inte rätt att representera uthyrda arbetstagare
 • introduktionen i arbetet är ofta bristfällig
 • det är svårt att gå helhjärtat in för arbetet, arbetsplatsen och arbetsteamet – det påverkar arbetsmotivationen och resultatet (ligger inte heller i arbetsgivarens intresse)
 • vanligen har du ingen möjlighet att gå på kurser eller utbildning
 • du har sällan samma förmåner som de andra anställda
 • de andra på arbetsplatsen är inte alltid positivt inställda till uthyrd arbetskraft; man tycker att de tar arbetstimmar av resten av personalen
 • du har inga möjligheter att förhandla med din chef om din anställning
 • uthyrd arbetskraft utnyttjas ibland som en metod för att hantera ekonomiska risker – företagarrisken vältras över på arbetstagaren
 • systemet spolierar anställningstryggheten: det är riskfritt för företagaren och lätt att göra sig av med arbetstagaren
 • en uthyrd arbetstagare är en handelsvara i händerna på två företag – med sin insats hjälper arbetstagaren två företag, nämligen den som låter utföra arbetet och bemanningsföretaget.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14