Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Utträde ur förbundet

Uppdaterad: 08.03.2023

Du behöver inte gå ur förbundet om du exempelvis börjar studera på heltid, går på familjeledighet, går i beväringstjänst eller får sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning från FPA. Du har istället rätt till befrielse från medlemsavgift så länge som din löneinkomst är avbruten.

Om din livssituation förändras behöver du inte gå ur förbundet – du kan begära befrielse från medlemsavgift

Du behöver inte gå ur förbundet om du exempelvis börjar studera på heltid, går på familjeledighet, går i beväringstjänst eller får sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning från FPA. Du har istället rätt till befrielse från medlemsavgift så länge som din löneinkomst är avbruten. Under perioden för befrielse från medlemsavgift behåller du medlemskapet men behöver inte betala medlemsavgift förrän du kommer tillbaka till arbetslivet.

Du behöver endast meddela förbundet om du inte får lön eller förmåner som betalas av arbetslöshetskassan. Logga in med nätbankkoder eller ett mobilcertifikat på adressen asiointi.pam.fi/sv.  Glöm inte att även meddela när du kommer tillbaka till arbetslivet, så att dina inbetalningar av medlemsavgiften startas på nytt och du behåller ditt medlemskap.

Om du inte är nöjd med den service du fått – ge respons istället för att gå ur

Om du av någon anledning inte är nöjd med den service du fått av förbundet hoppas vi att du istället för att gå ur ger respons på den service du fått. Vi gör vårt bästa för att utveckla våra tjänster och vår verksamhet och därför är direkt respons från medlemmarna ytterst viktigt för oss. Varje medlem är viktig för oss och tillsammans kan vi påverka och förbättra våra gemensamma intressen i servicebranscherna!

Om du ändå vill gå ur gör du så här:

Om du av någon anledning vill gå ur förbundet måste du göra en skriftlig anmälan om det till PAM.

Om din arbetsgivare har dragit medlemsavgiften på lönen ber du löneräkningen på din arbetsplats att upphöra med det från och med den dag du meddelat PAM att du går ur förbundet. Glöm inte att även kontrollera på nästa lönespecifikation att den fackliga medlemsavgiften inte har dragits från ditt konto.

Om en medlem själv går ur förbundet anses hen ha gått ur från och med det datum som hen själv har angett som sista datum. Datumet kan dock inte vara retroaktivt så att man skulle återbetala medlemsavgifter.
Om medlemsavgiften inte har betalats senast den dag då avskedandet avses, ska medlemskapet anses upphöra den dag då medlemsavgiften har betalats.

Kom ihåg att du alltid är välkommen tillbaka som medlem i PAM oavsett anledningen till varför du gick ur!

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 vardagar kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 vardagar kl. 10-14