Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Val av arbetsskyddsfullmäktig

Uppdaterad: 04.11.2021

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar alla medarbetare i frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Var och en har rätt att ställa upp som kandidat i valet av arbetsskyddsfullmäktig och att delta i valet av förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig på sin arbetsplats. 

En PAM-ansluten arbetarskyddsfullmäktig får fortlöpande arbetarskyddsutbildning som arrangeras av PAM och han eller hon kan aktivt delta i arbetarskyddssamarbetet med olika parter. Därför är det viktigt att det finns en PAM-ansluten arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatser inom servicebranschen.

Kandidatuppställning 

Valet inleds med kandidatuppställning minst 14 dagar före valet. Kandidaterna ska anmälas till valkommittén inom den utsatta tiden. Mera information.

Anmälan om valresultat

Valkommittén skickar protokollet över valet av arbetarskyddsvalen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren underrättar Arbetarskyddscentralen vem som har blivit valda, www.ttk.fi

Valkommittén ska också underrätta PAM om vem som blivit valda och använda det här formuläret. Det är viktigt eftersom PAM ordnar kurser och tillställningar för arbetarskyddsfullmäktigen och ersättaren och tar fram branschspecifikt arbetsmiljömaterial. PAM:s regionkontor ger gärna stöd och råd inför valet.

Nedan finns anvisningar och annat material om val av arbetarskyddsfullmäktig.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14