Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Val av förtroendeman

Uppdaterad: 04.11.2021

Medlemmarna i PAM har rätt att inom sig välja en förtroendeman. Förtroendemannen representerar de PAM-anslutna medarbetarna på arbetsplatsen. Valet av förtroendeman och suppleant för förtroendemannen ska ordnas så att alla PAM-medlemmar som förtroendemannen representerar har möjlighet att delta.

Valet av förtroendemän grundar sig på en överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen. Överenskommelserna ingår i respektive kollektivavtal.

Anmäl kandidatuppställning i valet av förtroendeman här (formulär)

Anmäl val av förtroendeman här (formulär). 

På sidorna för val av förtroendemän hittar du anvisningar och annat material om valet.

Guide för förtroendemannaval 2017-2019 hittar du här.

Läs mer

Material

Medlemsförmåner