Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Så använder du PAM:s e-tjänst

Uppdaterad: 01.11.2022

Du kan sköta många ärenden och uppdatera dina uppgifter själv i PAM:s e-tjänst. Den är öppen dygnet runt.

Du loggar in med nätbankskoder eller Mobil ID på adressen https://asiointi.pam.fi/sv 

Uppdatering av kontaktuppgifter

 1. Dina egna kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) kan du uppdatera under punkten "Mina uppgifter" > "Kontaktinformation".
 2. Nere på sidan finns en ”redigera”-knapp som du kan klicka på för att uppdatera informationen.
 3. Kom ihåg att spara ändringarna.

Att lägga till ett nytt anställningsförhållande och en ny arbetsgivare

Du kan lägga till ett nytt anställningsförhållande under punkten ”Mina uppgifter” > ”Anställningar”. 

Under punkten "Anställningar" ser du dina gällande anställningsförhållanden och redan avslutade, arkiverade anställningsförhållanden.

 1. Klicka på ”Lägg till anställning”.
 2. Du kan samtidigt befullmäktiga oss att skicka ett inkasseringsavtal för medlemsavgiften till din arbetsgivare, varvid arbetsgivaren betalar in medlemsavgiften till PAM.
  • OBS! Tyvärr gör alla arbetsgivare inte på det här sättet, så i så fall skickar vi betalningsavina hem till dig per post.
 3. Fyll i uppgifterna om anställningsförhållande noggrant. Företagets FO-nummer hittar du i ditt arbetsavtal eller ditt lönebesked.
 4. Då du skickat informationen kommer den till oss för handläggning och uppdateras efter handläggningen så den syns i e-tjänsten.

Kontroll av medlemsavgifter

Du kan kontrollera dina uppgifter om medlemsavgift i e-tjänsten på följande sätt:

 1.  Gå till "Medlemsavgifter" > "Information om medlemsavgifter".
 2. Under punkten "Betalda/Utan lön" ser du de registrerade betalningarna samt de anmälda perioderna utan lön.
 3. På fliken "Kontrolleras" ser du de perioder för vilka information om medlemsavgifter eventuellt saknas.

OBS! Om din arbetsgivare betalar dina medlemsavgifter till PAM kan det dröja innan informationen uppdateras, varvid betalningsuppgifterna ännu inte syns. Kolla därför i första hand att avdraget finns på ditt lönebesked.

Betalning av medlemsavgift

 1. Du kan betala medlemsavgifterna som saknas via e-tjänsten under punkten ”Medlemsavgifter” > ”Betala medlemsavgift”.
 2. Mata in start- och slutdatum för medlemsavgiften samt den sammanlagda bruttolönen för den aktuella perioden och klicka på ”Beräkna”. Programmet räknar beloppet för medlemsavgiften och du kan därefter välja på vilket sätt du vill betala avgiften.
 3. Betalningarna går via Paytrail, som fungerar som betalningstjänstleverantör för PAM. Av den anledningen står Paytrail som betalningsmottagare och det kan förekomma en liten fördröjning i registreringen av betalningarna.

Kontaktspråk

 Du kan ändra kontaktspråket i e-tjänsten under punkten ”Meddelanden” > ”Kommunikationsinställningar” > ”Kontaktspråk”

 Prenumeration/annullering av prenumeration på PAM-fi-tidningen

Du kan prenumerera på eller annullera din prenumeration på tidningen i e-tjänsten under punkten "Meddelanden" > "Kommunikationsinställningar"

Uppe på sidan finns punkten ”Medlemstidning” där du kan kontrollera om din prenumeration är i kraft eller inte och göra de ändringar du önskar.

 Anmälan om pension

Du kan anmäla att du gått i pension i e-tjänsten under punkten "Kontakta oss" > "Anmäl att du går i pension".

På blanketten kan du meddela om du vill att ditt medlemskap i PAM ska fortsätta samt fortsätta din prenumeration på PAM-tidningen.

Övergång till arbetsgivarinkassering/arbetsgivarbetalning

Om du vill att medlemsavgiften ska dras av direkt från din lön kan du fylla i blanketten ”Medlemsavgifter” under punkten "Medlemsavgiften enkelt".

Medlemskommunikation

Du kan tillåta eller förbjuda direktmarknadsföring av försäkringsförmåner samt meddelanden som skickas via sms i e-tjänsten under punkten ”Meddelanden” > ”Kommunikationsinställningar” > ”Medlemskommunikation”

Du kan annullera eller beställa nyhetsbrevet under punkten ”Beställning av nyhetsbrev”

Beställning av fysiskt medlemskort

Du kan beställa ett medlemskort i plast via e-tjänsten under punkten ”Medlemskort och -förmåner” > ”Förmånskampanjer” > ”Beställ medlemskort i plast”

Byte av fackavdelning

Du kan begära byte av fackavdelning under punkten "Kontaktinformation" > "Begär byte av fackavdelning".

 • Om du vet vilken fackavdelning du vill byta till:
  • Klicka på ”Jag vet vilken fackavdelning jag ska byta till” och mata in fackavdelningens nummer och spara informationen.
 • Om du inte vet vilken fackavdelning du borde höra till:
  • Välj alternativet ”Jag vet inte vilken fackavdelning jag ska byta till” och spara informationen. Den kommer till oss för handläggning och uppdateras efter handläggningen så den syns i e-tjänsten.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14