Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Vanliga frågor - medlemsavgiften

Uppdaterad: 01.11.2022

Arbetsgivarinkassering/arbetsgivarbetalning

Självbetalande

Många arbetsgivare

Period utan lön

Medlemskapet har upphört p.g.a. obetalda medlemsavgifter

 

Arbetsgivarinkassering/arbetsgivarbetalning

Jag vill att arbetsgivaren betalar medlemsavgiften direkt från min lön till PAM, vad ska jag göra?

 1. Fyll i blanketten om arbetsgivarinkassering (Medlemsavgift > Medlemsavgiften enkelt) i PAM:s e-tjänst. PAM skickar informationen till din arbetsgivare.
 2. Eller skriv ut blanketten på PAM:s webbplats, fyll i den och lämna in den till löneräkningen. Löneräkningen skickar in blanketten till PAM.
 3. Om din arbetsgivare inte går med på att dra av medlemsavgiften från lönen kan du själv betala medlemsavgiften genom att beställa en e-faktura till din bank eller betala medlemsavgiften i PAM:s e-tjänst.

Arbetsgivaren drar av medlemsavgiften från min lön. Var ser jag att arbetsgivaren har betalat in den till PAM?

 1. Det går lätt att kontrollera i lönebeskedet att medlemsavgiften har dragits av från lönen. Informationen finns antingen under benämningen Fackföreningsmedlemsavgift/medlemsavgift/PAM eller Servicefacket PAM i lönebeskedet.
 2. Betalningsuppgifterna kan också kontrolleras i PAM:s e-tjänst under punkten Medlemsavgifter > Information om medlemsavgifter. OBS! Arbetsgivaren skickar in betalningsuppgifterna med fördröjning, så den aktuella situationen syns inte nödvändigtvis i e-tjänsten. Av den här orsaken lönar det sig att i första hand kontrollera saken i lönebeskedet.

Min arbetsgivare borde dra av medlemsavgiften från min lön, varför syns medlemsavgifterna inte i lönebeskedet?

Det kan ta en tid innan informationen har förmedlats till löneräkningen och därifrån tillbaka till PAM. Om du vill kan du kontrollera med löneräkningen att saken är i skick.

Om du har börjat arbeta för en ny arbetsgivare är det gamla uppbördsavtalet inte längre giltigt. När du byter arbetsplats ska du alltid komma ihåg att göra ett nytt avtal.


Självbetalande

 

Jag vill betala medlemsavgiften själv, vad ska jag göra?

Du kan betala medlemsavgiften med e-faktura eller i PAM:s e-tjänst.

 • E-faktura
  • Så tar du e-faktura i bruk via din nätbank
   • Logga in i din nätbank.
   • Välj Servicefacket PAM i listan över avsändare av fakturor i nätbanken.
   • Ge din personbeteckning vid beställning av e-faktura.
  • I din månatliga e-faktura finns alltid färdigt rätt referens.
  • E-fakturan innehåller som standard summan för föregående månads medlemsavgift.  Om din lön varierar månatligen ska du komma ihåg att kontrollera att medlemsavgiftens summa är korrekt.
  • Du kan beställa en påminnelse om betalning av e-fakturan från banken.
    
 • Betalning i e-tjänsten
  • Betala medlemsavgiften i e-tjänsten (under punkten Medlemsavgifter > Betala medlemsavgift) månatligen i samband med löneutbetalningsdagen
  • I e-tjänsten finns en räknare med vilken det är lätt att räkna ut beloppet för medlemsavgiften
  • Du kan betala medlemsavgiften via din bank, med betalkort eller med MobilePay.
    
 • Månatliga referensnummer
  • Kontakta medlemsservicen (030 100 640 eller asiointi.pam.fi) och be att få de månatliga betalningsavina hemskickade per post.

Hur beräknar jag den månatliga medlemsavgiften?

 • Beräkna månadsavgiften utifrån din bruttolöneinkomst (beloppet före skatt) enligt följande: medlemsavgiftssats (1,5 %) x bruttolön (= beskattningsbar inkomst).
  • T.ex. för en bruttolön på 1500 euro räknas medlemsavgiften på följande sätt: 0,015 x 1500 = 22,50 €.
 • På PAM:s webbplats finns en medlemsavgiftsräknare, med vilken det går lätt att kontrollera medlemsavgiften.
 • Du kan också räkna ut medlemsavgiften i PAM:s e-tjänst under punkten Medlemsavgifter - Betala medlemsavgift.

Många arbetsgivare

 

Jag har många arbetsgivare och får lön från flera ställen. Ska medlemsavgiften betalas för hela löneinkomsten?

Ja. När du betalar din medlemsavgift ska du räkna ihop din månatliga löneinkomst av alla dina löneinkomster och betala din medlemsavgift på basis av dem.

Min arbetsgivare betalar in medlemsavgiften direkt från min lön till PAM. Jag arbetar också på annat håll. Ska jag betala medlemsavgift även för dessa löneinkomster?

Ja. Du kan avtala också med den andra arbetsgivaren om inbetalning av medlemsavgiften till PAM eller så kan du själv månatligen betala medlemsavgiften.


Period utan lön

 

Jag har inga löneinkomster, måste jag då betala medlemsavgift?

Nej. Om du inte har några löneinkomster, behöver du inte betala medlemsavgift.

Perioder utan lön är till exempel

 • heltidsstudier (du har inga löneinkomster)
 • familjeledigheter
 • civil- och militärtjänstgöring
 • sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning som betalas av FPA

Jag har inga löneinkomster. Måste jag meddela PAM om detta?

Ja. PAM får ingen information från andra än dig själv. Ditt medlemskap förblir giltigt då du meddelar oss om en period utan lön.

Hur meddelar jag att jag inte har några löneinkomster?

Meddela om en period utan lön i PAM:s e-tjänst under punkten Medlemsavgifter > Period utan lön.

Du kan också ringa medlemsservicenumret 030 100 640 må–fr kl. 10–14.


Medlemskapet har upphört på grund av obetalda medlemsavgifter

 

Jag fick ett meddelande om att mitt medlemskap i PAM har upphört. Jag vill fortfarande vara medlem, vad ska jag göra?

Du kan återfå ditt medlemskap genom att se till att dina medlemsavgifter är i skick. Ring medlemsservicen på numret 030 100 640, så hjälper vi dig.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14