Redigerat: 13.05.2016 - 11:05

Nyckelord: Medlemskap, Fackavdelning

Var blir du medlem, när du fyller i anslutningsblanketten?

När du fyller i anslutningsblanketten, blir du medlem i fackavdelningen, förbundet och arbetslöshetskassan.

I förbundets stadgar sägs det att som medlemmar av förbundet godkänner förbundsstyrelsen registrerade avdelningar av arbetstaga­re, tjänstemän och förmän inom serviceb­ranschen och branscher med nära anknytning till servicebranschen samt inom specialbrans­cher samt företagare och yrkesutövare som enbart syssel­sätter sig själva inom dessa branscher.

Varje arbetstagare som ansluter sig till förbundet ansluter sig också till en fackavdelning. Avdelningarna är självständiga föreningar, som bildar förbundet (PAM). Genom att höra till en fackavdelning hör medlemmen samtidigt till förbundet.

När du blir medlem i en fackavdelning och därmed i förbundet blir du samtidigt också medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Servicebranschernas arbetslöshetskassa betalar inkomstdagpenning till sina medlemmar.