Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Vem kan ansluta sig till PAM?

Uppdaterad: 28.12.2021

Bli medlem i PAM om du arbetar inom privat service eller studerar ett serviceyrke. 

Du kan ansluta dig till PAM när

 • du jobbar inom en privat servicebransch
 • du är chef/förman inom servicebranschen
 • studerar till ett yrke inom servicebranschen
 • du sysselsätter dig själv som yrkesutövare eller företagaren

Anslut dig som medlem här

Du kan inte bli medlem

När du är föräldraledig, arbetslös, permitterad eller har någon annan form av ledighet då du inte får löneinkomster.

Företagarmedlemmar

Yrkesutövare och företagare som bara sysselsätter sig själva kan vara företagarmedlem i PAM. Då betalar du medlemsavgift utgående för den inkomst som utgör grunden för pensionsförsäkringsavgiften.

En yrkesutövare eller företagare som sysselsätter sig själv kan inte vara medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Hinder för medlemskap för företagare

En person som är försäkringsskyldig enligt FöPL eller LFöPL anses vara företagare. En företagare är en person som hör till en annan lagstadgad pensionsförsäkring och som har en ledande ställning i det företag, där han har minst 15 % eller hans familjemedlemmar eller han tillsammans med familjemedlemmarna har minst 30 % av aktiekapitalet (rösträtten). En företagare är en person som utan ledande ställning arbetar i ett aktiebolag, där han själv eller hans familjemedlemmar eller han tillsammans med familjemedlem har minst 50 % av aktiekapitalet eller av den rösträtt aktierna ger eller annars har motsvarande bestämmanderätt. Företagare är också familjemedlemmar som arbetar i ansvarig bolagsmans kommanditföretag. Samma regel gäller familjemedlemmar till innehavare av firma.

Om du äger ovan nämnda andelar i ditt arbetsgivarföretag, anses du som regel vara företagare när det gäller arbetslöshetsskyddet. Detta leder till att du eventuellt inte har rätt att få dagpenning från en löntagarkassa.

Du kan fråga om företagarnas och familjemedlemmarnas arbetslöshetsskydd hos Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa, tfn 0800 90888, www.ayt.fi.

ledande ställning = verkställande direktör, medlem i styrelsen eller motsvarande

familjemedlem = make, maka eller sambo och person i rakt uppstigande eller nedstigande led, som bor i samma hushåll.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14