Hyppää sisältöön

Cancelled / Hygiene passport PAM Couriers – Peruttu / Hygieniapassi PAM Lähetit

3.6. 14:00 - 11.6. 16:00
PAM central Office / PAM keskustoimisto Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20 A, 8krs

The training is cancelled!

Training schedule
Mon 3.6 at 14:00-16:00 Studying the subject, PAM central office part 1
Tue 4.6 at 14:00-16:00 Studying the subject, PAM central office part 2
Mon 10.6 at 14:00-16:00Studying the subject, PAM central office part 3
Tue 11.6 at 14:00-16:00 group test, PAM central office

The Hygiene Passport is a certificate to prove a person’s hygiene proficiency. The purpose of the Hygiene Passport is to promote general food safety. A person working in the food industry must know how to handle food in a safe and hygienic way.
According to the Finnish Food Act, a Hygiene Passport is required if a person is handling unpackaged and perishable foods. A café, restaurant, canteen, kiosk, fast food restaurant, food shop, kindergarten or food processing factory are examples of workplaces where a Hygiene Passport is required
The Hygiene Passport must be obtained within three months of starting work. These three months are calculated retroactively to also include such prior work in the food business, where a Hygiene Passport is required.
The Hygiene Passport is valid until further notice. This means that the Hygiene Passport will not expire, unless a change in the law later changes the situation.

We expect a commitment for all training periods.
The training is held in English.
The test can be taken in English or Finnish.

After the training, PAM collects feedback on the hygiene passport training, which helps in planning the next year’s training.
More information: https://hygieniapassi.fi/hygieniapassi-ja-tietoa-testista

*
Koulutus on ilmainen PAM lähetti jäsenille.

Koulutuksen aikataulu
Ma 3.6 klo 14.00-16.00 Aiheen opiskelua, PAM keskustoimisto osa 1
Ke 4.6. klo 14.00-16.00 Aiheen opiskelua, PAM keskustoimisto osa 2
Ma 10.6. klo 14.00-16.00 Aiheen opiskelua, PAM keskustoimisto osa 3
Ke 11.6. klo 14.00-16.00 ryhmätesti, PAM keskustoimisto

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Hygieniapassin tarkoituksena on edistää yleistä elintarviketurvallisuutta. Elintarvikealalla toimivan henkilön on osattava käsitellä elintarvikkeita turvallisesti ja hygieenisesti.
Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, jos työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Kahvila, ravintola, suurkeittiö, kioski, pikaruokaravintola, elintarvikemyymälä, päiväkoti tai elintarvikkeita valmistava tehdas ovat esimerkkejä sellaisista työpaikoista, joissa hygieniapassia tarvitaan.
Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan takautuvasti myös aiemmat sellaiset elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty.
Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi, eli se ei vanhene, ellei jokin lainmuutos myöhemmin muuta tilannetta.

Odotamme sitoutumista kaikille koulutuksen ajankohdille.
Koulutus on englanninkielinen.
Testin voi tehdä engalnnin tai suomen kielellä.

Koulutuksen jälkeen PAM kerää palautetta hygieniapassikoulutuksesta, joka auttaa seuraavan vuoden koulutuksen suunnittelussa.

Lisätietoa koulutuksesta: https://hygieniapassi.fi/hygieniapassi-ja-tietoa-testista

Lisätiedot

Kesto
4x 2h
Kohderyhmä
Jäsen
Alue
Helsinki
Tapahtuman luonne
Lähiopetus
Aihealue
Työelämäosaaminen
Sijainti
PAM central Office / PAM keskustoimisto Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20 A, 8krs
Yhteystieto
koulutus@pam.fi, Registration no later than 27 May 2024, Ilmoittautuminen viimeistään 27.5.2024
Kouluttaja
Piia Pulkkinen

Haku