Hyppää sisältöön

Työoikeuden peruskurssi, Helsinki (16.-18.4.)

16.4. 10:00 - 18.4. 15:00
Hakaniemi, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18 A, 8 krs.

Kurssin ajankohta 16.-18.4.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin työoikeuden peruskurssilla opitaan työsuhteeseen vaikuttavista työoikeuden säännöistä ja periaatteista. Lisäksi opitaan nimeämään keskeisimpiä oikeuslähteitä ja niiden soveltamisjärjestys. Kurssilla käsitellään työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia työsopimuslain näkökulmasta. Lisäksi perehdytään määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen keskeisiin eroihin. Kurssin aikana opitaan kertomaan, mistä työsuhteen ehdoista voidaan työsopimuksella sopia ja miten niitä on mahdollista muuttaa. Kurssilla käsitellään sairausajanpalkanmaksuvelvollisuuden perusperiaatteista ja opitaan etsimään toimintaohjeet tilanteeseen. Kurssitehtävien tiedonhaussa käytetään Finlex-tietopalvelua.

Kurssista on mahdollisuus saada opintopisteet (1 op)

Kenelle: luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

Lisätiedot

Kesto
3pv 16.-18.4.
Kohderyhmä
Luottamusmies, Työsuojeluvaltuutettu
Alue
Helsinki
Tapahtuman luonne
Lähiopetus
Aihealue
Työelämäosaaminen
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen käynnissä
Tavoitteet
Kurssin osaamistavoitteet.
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• Kertoa työsuhteeseen vaikuttavista työoikeuden säännöistä ja periaatteista sekä nimetä keskeisimpiä oikeuslähteitä ja niiden soveltamisjärjestyksen
• Kuvailla keskeisimmät työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työsopimuslain mukaan.
• Kuvailla määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen keskeiset erot ja kertoa, millaisessa tilanteessa työsuhde voi olla määräaikainen.
• Kertoa, mistä työsuhteen ehdoista voidaan työsopimuksella sopia ja miten niitä on mahdollista muuttaa.
• Kertoa sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden perusperiaatteet ja osaa etsiä toimintaohjeet tilanteeseen.
• Käyttää Finlex -tietopalvelua ja osaa hyödyntää löytämäänsä tietoa.
• Kertoa miten voi hyödyntää omassa tehtävässään kurssilla opittuja taitoja.
Sijainti
Hakaniemi, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18 A, 8 krs.
Yhteystieto
koulutus@pam.fi
Kouluttaja
Jenni Pihlaste

Haku