Hyppää sisältöön

PAM Networks: Workers’ rights and obligations at the workplace, Part 2: Annual Holiday

29.5. 17:00 - 18:30
TEAMS

Information in English about getting annual holiday in services sector and Finnish Holidays Act.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFlNWE5OWQtYTAwZi00MzE1LThkNjgtZTcxZTMwNDJhZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c25830f-3743-4b6e-abe8-76e57078248d%22%2c%22Oid%22%3a%22fa558c92-dc3f-48d0-8078-c33b6e78845e%22%7d

Lisätiedot

Kesto
2 h
Kohderyhmä
Järjestötehtävissä, Jäsen, Luottamusmies, Työsuojeluvaltuutettu
Tapahtuman luonne
Verkko-opetus
Aihealue
Työelämäosaaminen
Sijainti
TEAMS
Lisätietoja sijainnista

Haku