Tes-neuvottelut 2021–2022

PAM on olemassa parantaakseen palvelualojen työntekijöiden työelämää. Tärkein tapa vaikuttaa tähän on neuvotella palvelualojen työntekijöille työehtosopimukset ja valvoa niiden noudattamista. 

Mikä on työehtosopimus

Työehtosopimuksella sovitaan esimerkiksi palkoista, työajasta, lomasta ja sairausajasta. Ehdot ovat minimejä. PAM neuvottelee työehtosopimuksista työnantajaliittojen kanssa.

Tes-kyselyt työpaikoilla 13.10.-19.11.2021

Tuleviin tes-neuvotteluihin valmistaudutaan työpaikoilla tehtävillä kyselyillä. Niillä kerätään palvelualojen työntekijöiltä tietoa siitä, mitä parannuksia he kaipaavat työsuhteen ehtoihin.  Kyselyitä tekevät työpaikkojen ja yritysten luottamusmiehet tällä hetkellä mm. kaupan alalla, kiinteistöpalvelualalla ja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa.

Myös työpaikan työntekijät voivat yhdessä täyttää lomakkeet ja koota vastauksensa yhteen raportointilomakkeelle. Kyselyn voi tietenkin tehdä myös aivan yksin. 

Ohjeet tes-kyselyn tekemiseen

Toivomme, että luottamusmiehet tekisivät laajasti tes-kyselyitä työpaikoilla. Kyselyiden kautta saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä asioita tes-neuvotteluissa tulisi painottaa. Kyselyn avulla on myös helppo käydä keskusteluja alkavista TES-neuvotteluista.

Kyselyn tekeminen on helppoa. Tulosta oman alasi lomake alta, käy kysely läpi työkavereiden kanssa ja syötä sen jälkeen tulokset niille tarkoitettuun yhteenvetokaavakkeeseen.

Työehtosopimusneuvotteluiden uutiset