Kaupan alan tes-neuvottelut

Neuvotteluosapuolet: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja työnantajien Kaupan Liitto.

Kaupan työntekijöiden työehtosopimuksessa on sovittu kaupan alan töiden vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi myyjä ja varastotyöntekijä löytävät sopimuksesta tiedon, millainen palkka, työaika tai sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja.

Allekirjoita kaupan alan vetoomus

PAM ja työnantajien Kaupan liitto neuvottelevat uusista työehdoista kaupan alan työntekijöille. Nykyinen työehtosopimus on voimassa enää tammikuun loppuun. PAMissa on valmistauduttu jo pitkään neuvotteluihin ja tarpeista muutoksiin ovat kertoneet niin jäsenet, luottamusmiehet kuin ammattiosastotkin. 

Jo kolmen asian muuttuminen parantaisi paljon kaupan työelämää.

Meistä kaupan työntekijällä on oikeus saada työsopimukseensa työnantajan todellista tarvetta vastaava työaika, riittävä toimeentulo ja työvuorolistat, jotka tukevat työssäjaksamista ja palautumista.

Oletko samaa mieltä? Jos olet, allekirjoita ja täytä vetoomus.

Nykyinen Kaupan alan työehtosopimus on voimassa 1.2.2020 -31.1.2022

 

Kaupan tes-neuvotteluiden uutiset