EU-vaikuttaminen

Suomalaisilla ammattiliitoilla on paljon toimintaa myös EU-tasolla, sillä monet työelämän ja työntekijöiden arkeen vaikuttavat päätökset tehdään nykyisin jäsenmaiden yhteistyönä EU:ssa.

PAM kuuluu kahteen maailmanlaajuiseen palvelualojen ammattiliittojen kattojärjestöön, UNIin ja EFFATiin. Näillä molemmilla on myös EU-tason toimintaa, johon PAM on mukana vaikuttamassa. UNI edustaa muun muassa kaupan, kiinteistöpalvelualan, turvallisuusalan ja kampaamoalan työntekijöitä, EFFAT taas esimerkiksi matkailualan.

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n yhteinen edustusto Brysselissä. Se huolehtii työntekijöiden edunvalvonnasta ja välittää tietoa EU-päätöksenteosta Suomeen. Eurooppalaisella ammattiyhdistysliikkeellä on myös oma keskusjärjestönsä EAY (ETUC).

EU-linkkejä

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto Finunions

Palvelualojen kansainväliset ammattiliitot UNI ja EFFAT

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö EAY/ETUC

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus

Europarlamentin Suomen tiedotustoimisto

EU-komissio