Kansainvälinen PAM

PAM on vahva kansainvälinen toimija. Liitto on sitoutunut edistämään kansallista ja kansainvälistä demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.

Työmarkkinat kansainvälistyvät, monikansalliset yritykset kasvavat ja työntekijät liikkuvat yhä enemmän maasta toiseen. Tästä syystä myös työntekijöiden oikeuksia on yhä vaikeampi valvoa. Siksi tarvitaankin entistä vahvempaa kansainvälistä ay-toimintaa.

Jos yritys rikkoo työntekijöiden oikeuksia Suomen ulkopuolella, kynnys toimia myös Suomessa alenee. Maailmanlaajuisesti toteutuvat työntekijöiden oikeudet ovat siten myös suomalaisen työntekijän etu.

PAM tukee työntekijöiden järjestäytymistä Virossa, Venäjälla, Bosniassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Solidaarisuushankkeet paikallisen ay-toiminnan tukemiseksi kattavat useita PAMin aloja aina kaupan alasta vartiointiin. PAMin pääyhteistyökumppani kansainvälisessä edunvalvonnassa on Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry.