Strategia

PAMin strategia vuoteen 2023 hyväksyttiin liittokokouksen päätösten pohjalta syksyllä 2020. Strategian päivitystyöhön ja luonnosten kommentointiin osallistui laaja joukko jäsenistöä, luottamushenkilöitä, hallintoa, sidosryhmiä ja liiton henkilökuntaa.

Tavoiteohjelma

PAMin liittokokous hyväksyi tavoiteohjelman 6.6.2019. Tavoiteohjelma pitää sisällään PAMin toimintaa ohjaavat tavoitteet ja päämäärät. Ohjelmaa työstettiin sosiaalisen median PAM-verkostossa, liiton hallinnossa ja henkilökunnan keskuudessa, ammattiosastoissa sekä PAMin jäsenverkossa.