Ilmoitus työsuojeluvaltuutetun/työsuojeluasiamiehen valinnasta

Omat taustatietosi / Information av dig

Työpaikan tiedot / Information om arbetsplats

Työsuojeluvaltuutettua koskevat tiedot / Information om arbetarskyddsfullmäktigen

Varavaltuutettujen tiedot / Information om vicefullmäktigen