Ajankohtaiset tiedotteet

1.6.2021

Seuraavat työttömyysturvaa koskevat lakimuutokset ovat voimassa 30.9.2021 asti:

 • Suojaosan korotus 500 euroon kuukauden hakujaksolla ja 465 euroon neljän viikon hakujaksolla.
 • Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.9.2021.
 • Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovelleta. 
 • Yritystoiminnan tulot sovitellaan yrittäjän oman ilmoituksen perusteella, jos yritystoiminnan ansiotulon määrän muutoksen vuoksi ei voida käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa.

Lisäksi väliaikaisen poikkeuslain mukaan TE-toimisto ei ole tutkinut lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta 16.3.–31.12.2020. Eduskunta on hyväksynyt poikkeuksen jatkamisen vuoden 2021 loppuun asti.  

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta voit lukea koosteen tehdyistä väliaikaista lakimuutoksista ja niiden kestoista.

3.2.2021

Jatkohakemusten käsittelyajat tavallista pidempiä

Teknisestä virheestä johtuen alkuviikosta saapuneet jatkohakemukset eivät ole menneet aikataulussa automaattiseen maksuun. Hakemuksia joudutaan käsittelemään manuaalisesti, mistä johtuen kokonaan työttömien ja lomautettujen jatkohakemusten käsittelyaika on normaalia pidempi. Pahoittelemme aiheutunutta viivettä ansiopäivärahamaksuissa. 

19.1.2021
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet tammikuussa

Työttömyyskassan hakemusmäärät ovat kasvussa erityisesti soviteltujen päivärahan saajien osalta. Marras-joulukuussa soviteltuja hakemuksia saapui enemmän kuin aiemmin syksyllä. Ensimmäisissä päivärahahakemuksissa on myös ollut havaittavissa kasvua. Lisäksi vuodenvaihteen pyhäpäivistä johtuen käsittelylle jäi viikoilla 52 ja 53 vähemmän aikaa. 

Tällä hetkellä ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat noin kolme viikkoa ja soviteltujen vajaa kaksi viikkoa. Kokonaan työttömien jatkohakemukset pyritään käsittelemään aina edelliseen päivään asti. Sovitelluissa ruuhkaa on erityisesti kuun vaihteessa, mistä johtuen käsittelyaika voi venyä kahteenkin viikkoon. Voit seurata hakemusten käsittelytilannetta täältä.

Kassassa tehdään kovasti töitä, jotta käsittelyaikoja saataisiin lyhyemmiksi ja hakemusruuhkaa purettua. Tilannetta ratkotaan muun muassa uusilla työjärjestelyillä, ylitöillä ja palkkaamalla uutta henkilökuntaa. Toivomme, että hakijat ovat yhteydessä puhelimitse tai verkkopalvelun kautta vain tapauksissa, joissa he tarvitsevat neuvontaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä eikä yhteydenotto puhelimitse tai verkkopalvelun kautta nopeuta hakemuksen käsittelyä. 

16.12.2020
Palvelualojen työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2021

Vuonna 2021 Palvelualojen työttömyyskassan jäsenmaksu on 132 €, jonka Finanssivalvonta on vahvistanut. 

Työttömyyskassan jäsenmaksu on vuosimaksu. Jäsenmaksulaskut lähetetään yksilöjäsenille tammikuussa 2021. Jäsenmaksu tulee maksaa laskun eräpäivään mennessä. Työttömyyskassan jäsenmaksu voidaan maksaa joko kerralla (132 euroa) tai kolmessa erässä (3 x 44 euroa), jolloin eräpäivät ovat 31.1.21 (jäsenmaksu ajalta 1.1.-30.4.21), 31.5.21 (ajalta 1.5.-31.8.21) ja 30.9.21 (ajalta 1.9.-31.12.21). 
Ammattiliiton kautta kassaan kuuluville kassan jäsenmaksun osuus sisältyy liiton jäsenmaksuun, joka on 1,5 % veronalaisesta palkkatulosta. Liitto tilittää osuuden suoraan kassalle. Lue lisää.

11.12.2020
Osa työttömyysturvan lakimuutoksista päättyy 31.12.2020 

Työttömyysturvan omavastuupäivien, työssäoloehdon ja enimmäisajan poikkeukset päättyvät vuoden lopussa. Työttömyysetuushakemuksia käsitellään 1.1.2021 lähtien seuraavalla tavalla:

 • Työttömyysetuutta voi saada 5 omavastuupäivän jälkeen. Jos työttömyysetuuden maksaminen on alkanut viimeistään 31.12.2020, omavastuupäiviltä voidaan maksaa työttömyysetuutta.
 • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa kulua, eli ansiopäivärahaa voi saada korkeintaan 300 tai 400 päivää työhistorian pituuden mukaan. Enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.–31.12.2020 eikä kenelläkään päivärahan saajalla 1.7.–31.12.2020. 
 • Työttömyyspäivärahan työssäoloehto palautuu 26 viikkoon. Työttömyysetuuden hakija voi saada ansiopäivärahaa, jos hän on ollut töissä 26 viikkoa edeltävien 28 kuukauden aikana ja jos myös muut ehdot täyttyvät. Lyhyttä, 13 viikon työssäoloehtoa sovelletaan, jos ansiopäivärahan maksaminen on alkanut viimeistään 31.12.2020.
 • TE-palvelut tutkii, onko lomautetun yritystoiminta pää- vai sivutoimista.
 • Työttömän työnhakijan pitää tehdä työllistymissuunnitelma TE-palveluissa. Jos suunnitelmaa ei tee, voi menettää työttömyysetuuden.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavien työttömyysturvaa koskevien lakimuutosten jatkamisen 30.9.2021 asti (päivitetty 8.6.2021):

 • Suojaosan korotus 500 euroon kuukauden hakujaksolla ja 465 euroon neljän viikon hakujaksolla.
 • Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.3.2021.
 • Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovelleta. 
 • Yritystoiminnan tulot sovitellaan yrittäjän oman ilmoituksen perusteella, jos yritystoiminnan ansiotulon määrän muutoksen vuoksi ei voida käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa.

Väliaikaisen poikkeuslain mukaan TE-toimisto ei ole tutkinut lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta 16.3.–31.12.2020. Eduskunta on hyväksynyt poikkeuksen jatkamisen vuoden 2021 loppuun asti.  

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta voit lukea koosteen tehdyistä väliaikaista lakimuutoksista ja niiden kestoista.

12.11.2020
Sähköinen hakemuslomake uudistuu 16.11.2020

Otamme käyttöön uudet verkkopalvelun hakemuslomakkeet maanantaina 16. marraskuuta. Hakemukset muuttuvat ulkoasultaan ja toiminnoiltaan. Pyydettävät tiedot pysyvät kuitenkin samoina. Uudet hakemukset ohjaavat käyttäjää paremmin ja vain oman asian kannalta olennaisiin kysymyksiin täytyy vastata. Hakemusluonnos on mahdollista myös tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Hakemusta täyttäessäsi näet, missä vaiheessa olet menossa ja paljonko hakemusta on vielä jäljellä. Ohjeet uuden hakemuksen täyttöön löydät täältä

Toivomme, että uudistuksen jälkeen hakemusten täyttäminen on entistäkin helpompaa. Lue lisää

30.6.2020
Uusia väliaikaisia lakimuutoksia 1.7. alkaen. Lue kooste kaikista muutoksista ja niiden kestoista
Heinäkuun alusta alkaen työttömyysturvalakiin tulee uusia väliaikaisia muutoksia. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika (300-500 pv) ei kulu ajalla 1.7. - 31.12.2020 missään tilanteessa. Toinen muutos koskee tilanteita, jossa (Kelan maksaman) peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken ja henkilö siirtyy peruspäivärahalta ansiopäivärahalle. Väliaikaista 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa silloin, jos työssäoloehtoon on luettu mukaan työviikko 1.7.2020 jälkeen.

Osa aiemmin säädetyistä väliaikaista lakimuutoksista on säädetty jatkumaan vuoden loppuun asti. Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta voit lukea koosteen tehdyistä väliaikaista lakimuutoksista ja niiden kestoista.

11.6.2020
Lomautus osa-aikatyöstä
Osa-aikatyöstä on mahdollista lomauttaa vielä aiempaa lyhyemmälle työajalle. Päivärahaa maksetaan soviteltuna riippumatta siitä, lyheneekö päivittäinen työaikasi entisestään vai vähenevätkö työpäiväsi.

Sovittelussa otetaan huomioon osa-aikatyön palkka maksupäivän mukaan, vaikka olisit kokonaan lomautettu. Tästä syystä sinun kannattaa pitää työnhaku voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa myös lomautuksen jälkeen. Sinulla on tällöin oikeus hakea päivärahaa myös lomautusta seuraavalta kuukaudelta, jos et saa palkkatuloa tai saat vain osakuukauden palkan.

Esimerkki: Osa-aikatyöstä lomautetaan kokonaan ajalle 25.5. - 30.6.2020. Osa-aikatyön palkka huhtikuulta maksetaan 31.5.2020 ja toukokuulta 30.6.2020. Päiväraha maksetaan soviteltuna ajalta 25.5. - 30.6.2020. Koska heinäkuussa ei ole palkanmaksupäivää kokoaikaisen lomautuksen johdosta, hakijalla on oikeus hakea päivärahaa heinäkuun ajalta, jos työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

10.6.2020
Väliaikaisia työt­tö­myys­tur­van lakimuutoksia ehdotetaan jatkettaviksi (HUOM: osaa lakimuutoksista jatkettu 30.9.2021 asti, ks. uusin tiedote)

Lakimuutosesityksen mukaan useat koronatilanteen vuoksi tehdyt muutokset olisivat voimassa 31.12.2020 asti. Lisäksi enimmäisajan jäädytys laajenisi kaikkiin työttömiin.

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle, jonka mukaan työttömyysturvan väliaikaisia lakimuutoksia ehdotetaan jatkettavaksi siten, että muutokset olisivat voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Aiemmin lakien voimassaolo oli säädetty päättymään kesän aikana.

Esitys koskee omavastuuajan maksamista, väliaikaista poikkeusta palkansaajan työssäoloehdossa sekä enimmäismaksuaikaa.

Tällä hetkellä lomautuksen ajalta maksettava ansiopäiväraha ei kuluta enimmäisaikaa 6.7.2020 saakka. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että työttömyyden perusteella maksettava päiväraha ei kuluttaisi enimmäismaksuaikaa. Enimmäismaksuaikaa ehdotetaan sekä lomautuksen että työttömyyden perusteella pidennettäväksi vuoden 2020 loppuun asti. 

Myös TE-toimistossa asiointi on muuttunut väliaikaisesti. Näitäkin muutoksia on tarkoitus jatkaa 31.12.2020 asti. Väliaikaiset muutokset koskevat seuraavia asioita:

 • lomautettujen yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita
 • työnhakijoiden alkuhaastatteluista on luovuttu suurilta osin
 • työttömyysturvaan on oikeus, vaikka henkilö ei ole toteuttanut työllistymissuunnitelmaa, keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemian vuoksi tai lyhytkestoiset opinnot pitkittyvät yli 6kk mittaiseksi koronaepidemian vuoksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.

3.6.2020
Lakimuutos hyväksytty eduskunnassa: suojaosa väliaikaisesti 500 euroa
Lakimuutos on väliaikainen. Kesäkuun 1. päivän jälkeen alkavien päivärahan hakujaksojen osalta suojaosa on 500 euroa (4 viikon hakujaksolla 465 euroa). Palkkatuloja voi siis ansaita enintään suojaosan verran, jotta se ei vaikuta ansiopäivärahan määrään. Marraskuun 1. päivä tai sen jälkeen alkavien hakujaksojen osalta suojaosa palaa ennalleen eli 300 euroon (279 euroa/ 4 vkoa).

Liikkuvuusavustukseen tulee samalla myös väliaikainen muutos. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyön ajalle, jos  edestakainen työmatka kestää vähintään 2 tuntia. Normaalisti työmatkan on tullut kestää vähintään 3 tuntia. Kahden tunnin työmatkaedellytys koskee työsuhteita, jotka alkavat lain voimaantulon jälkeen ja ennen 1.11.2020.

3.6.2020
Robottiapua käsittelyyn
Työttömyyskassa on ottanut käyttöön robotin, joka auttaa hakemusten esikäsittelyssä eli saapuneen ensimmäisen hakemuksen tietojen tarkistamisessa. Tarvittaessa robotti lähettää päivärahanhakijalle myös lisäselvityspyynnön. Jos saat tällaisen kirjeen, se alkaa aina sanoilla "Tämä on automaattisesti tuotettu kirje". Kirjeet ovat luonnollisesti luettavissa myös verkkopalvelussamme. Esikäsittelyrobotti säästää aikaa, kun hakemukset ovat käsittelyyn tullessaan valmiita päätöksenantoa varten. 

11.5.2020.
Työttömyysturvalakiin uusia väliaikaisia muutoksia
Työttömyysturvaan on tehty väliaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on keventää hakemuksen käsittelyä. Muutokset ovat voimassa 11.5. - 31.10.2020. Nyt tehdyt muutokset koskevat luopumista erityisestä sovittelujaksosta ja yritystoiminnan tulojen huomioimisesta.

Muutoksen ajan sekä sovittelujakso että etuuden hakujakso olisivat aina neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kokonainen kuukausi, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta etuusoikeutta ei ole. Sovittelujakson aikana maksetut palkkapäivien mukaiset palkat ja palkan perusteena oleva työaika huomioidaan etuuden sovittelussa, vaikka palkka olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Esimerkiksi jos hakujaksolle osuu kahden viikon sairaspäiväraha-aika ja palkan maksupäivä osuu tuolle ajalle: palkka huomioidaan sovittelussa.

Kun yritystoiminnan tuloissa on tapahtunut muutos koronaepidemian vuoksi, eikä työttömyysetuuden sovittelussa siksi voida käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa, sovittelu tehdään yrittäjän oman ilmoituksen perusteella. Hakijan tulee tällöin erotella omat tulot ja menot.

23.4.2020
Työttömyyskassan puhelinpalvelussa on ruuhkaa - tietoa kannattaa etsiä nettisivuiltamme
Työttömyyskassan puhelinpalveluun kannattaa soittaa vain jos se on välttämätöntä. Palveluun syntyy työtilanteen vuoksi helposti ruuhkia. Tietoa kannattaa etsiä nettisivuiltamme.

Käsittelytilanteen voit tarkistaa helposti tästä. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Oman hakemuksen käsittelytilannetta voit tarkastella verkkopalvelussamme. Työttömyyskassalla oli 23.4. aamulla vajaat 12000 käsittelemätöntä ensimmäistä päivärahahakemusta, joista melkein kaikki ovat saapuneet viime viikkojen aikana. Viime vuonna saapui koko vuoden aikana vastaavia hakemuksia runsaat 18000 kappaletta.

9.4.2020
Työttömyysturvalakiin koronaepidemian vuoksi tehdyt väliaikaiset lakimuutokset on vahvistettu
Lue lisää täältä.

3.4.2020
Väliaikaisia lakimuutoksia eduskunnan käsittelyyn
Työttömyysturvalakiin on tulossa väliaikaisia muutoksia. Lakimuutokset on jätetty eduskunnan käsittelyyn, mutta niitä ei ole vielä vahvistettu. Käsittelyssä olevia muutoksia:
- Päivärahan maksaminen heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä eli päivärahaa maksetaan myös omavastuuajalta. Lainkohta koskisi henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3. - 6.7.2020 välisenä aikana.
- Työsäoloehto lyhenisi 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty. Lisäksi edellytyksenä on, että päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Myöskään päivärahan enimmäismaksuaika ei saa olla kesken. Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjän perheenjäseniä. Ehto laskee väliaikaisesti 52 viikosta 26 viikkoon. Vaadittava työttömyyskassan jäsenyysaika puolitetaan samoin kuin työssäoloehto.
- Lomautuksen ajalta maksettuja päiviä ei laskettaisi mukaan 300-500 päivän enimmäismaksuaikaan. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka alkavat 16.3. 2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät kertyisi ajalla 16.3. - 30.6.2020.

31.3.2020
Lomautetun on itse ilmoittauduttava työvoimatoimistossa
Eduskunta hyväksyi 30.3. väliaikaisen lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautetun työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen jälkeen lomautetulla ei ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautetun on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Väliaikainen lakimuutos koskee lomautuksia, jotka alkavat 16.3. tai sen jälkeen. Muutokset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

23.3.2020
Työttömyysturvaan on esitetty muutoksia epidemiatilanteen seurauksena

Suomen hallitus pohtii työmarkkinajärjestöjen esityksen pohjalta muutoksia työttömyysturvaan. Ajankohtaisen tilanteen vuoksi tehtävät muutokset tulisivat voimaan takautuvasti 16.3. alkaen. Ehdotettuja muutoksia, jotka eivät siis vielä ole voimassa ovat ovat mm. :
- Ansiopäivärahan 5 päivän omavastuuajasta luopuminen väliaikaisesti
- Ansiopäivärahan enimmäisaika ei kuluisi lomautuksen ajalta. Lomautuksesta sopiminen ei estäisi päivärahan maksamista.
- Ansiopäivärahan työssäoloehto lyhenisi 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen (aiemman ehdotuksen mukaan työsuhteen alkaminen ja päättyminen vuoden 2020 aikana olisi määäritellyt asian. Uutista korjattu tältä osin 2.4.).
-  Yrttäjät voivat saada väliaikaisesti oikeuden työttömyysturvaan

5.3.2020
Suomi-fi -tunnistautuminen käyttöön verkkopalvelussamme 12. maaliskuuta

Kirjautuminen verkkopalveluumme muuttuu torstaina 12.maaliskuuta. Vanha kirjautuminen jäsennumerolla ja salasanalla toimii vielä hetken ko. päivän aamuna, mutta sen jälkeen palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -tunnuksilla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Mahdollisia kirjautumistapoja ovat myös mobiilivarmenne ja varmennekortti.
Lisää tunnistaumisesta voit lukea Suomi-fi-sivustolta.

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.