Työttömyyskassan jäsenyys

Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee palvelualojen, niihin läheisesti liittyvien alojen tai eräiden erityisalojen yritysten, yhteisöjen tai laitosten palveluksessa.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.
Kassan jäseneksi pääsee myös palkkatyöntekijä, joka on liittynyt kassaan kuukauden kuluessa toisesta työttömyyskassasta erottuaan. Tällöin hänen hyväkseen lasketaan työssäolo- ja jäsenyysaika edellisessä palkansaajakassassa tai enintään 10 viikkoa yrittäjäkassassa.

Palvelualojen työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,55% bruttopalkasta.

Kassan jäseneksi ei pääse, jos on yrittäjä. Yrittäjäksi voidaan katsoa myös henkilö, joka työllistyy omassa, perheenjäsenen tai samassa taloudessa asuvan yrityksessä ja omistaa riittävän suuren osuuden yrityksestä. Lue asiasta lisää täältä. Jos työskentelet perheenjäsenen omistamassa yrityksessä, mutta et itse omista osuutta siitä, et ole työttömyysturvalain mukaan yrittäjä.

Kassan jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemusta ei pidä lähettää, jos olet jo ammattiliittoon liittyessäsi liittynyt myös työttömyyskassaan!

Jos haluat liittyä vain työttömyyskassan jäseneksi, hae kassan jäsenyyttä tällä lomakkeella: työttömyyskassan jäsenhakemus.
Työttömyyskassan jäsenellä on oikeus ansiopäivärahaan työttömyysturvalain mukaisin perustein sekä muihin kassan maksamiin lakisääteisiin etuuksiin. Vain työttömyyskassaan kuuluva jäsen ei saa neuvontaa työsuhdeongelmissa, jäsenkorttia, Pam-lehteä eikä muita liiton jäsenetuja.

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle