Työttömyyskassan jäsenyys

Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Jos liityt Palvelualojen työttömyyskassaan niin, että erostasi toisesta kassasta on kulunut alle kuukausi, siirtyvät työssäolo- ja jäsenyysaikasi suoraan edellisestä palkansaajakassasta Palvelualojen työttömyyskassaan.

Palvelualojen työttömyyskassan jäsenmaksu on vuonna 2021 132 euroa. Kyseessä on vuosimaksu. Lisää vuoden 2021 jäsenmaksuista voit lukea täältä

Kassan jäseneksi ei pääse, jos on yrittäjä. Yrittäjäksi voidaan katsoa myös henkilö, joka työllistyy omassa, perheenjäsenen tai samassa taloudessa asuvan yrityksessä ja omistaa riittävän suuren osuuden yrityksestä. Lue asiasta lisää täältä. Jos työskentelet perheenjäsenen omistamassa yrityksessä, mutta et itse omista osuutta siitä, et ole työttömyysturvalain mukaan yrittäjä.

Kassan jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemusta ei pidä lähettää, jos olet ammattiliittoon liittyessäsi liittynyt myös työttömyyskassaan!

Jos haluat liittyä vain työttömyyskassan jäseneksi, hae kassan jäsenyyttä tällä lomakkeella: työttömyyskassan jäsenhakemus.

Työttömyyskassan jäsenellä on oikeus ansiopäivärahaan työttömyysturvalain mukaisin perustein sekä muihin kassan maksamiin lakisääteisiin etuuksiin. Vain työttömyyskassaan kuuluva jäsen ei saa neuvontaa työsuhdeongelmissa, jäsenkorttia, Pam-lehteä eikä muita liiton jäsenetuja.