Uutiset

1.9.2020
Puhelinpalvelussa käyttökatko ti 1.9. klo 10 alkaen
Puhelinpalvelussamme on tekniikkaongelmista johtuva käyttökatko tiistaina klo 10 alkaen. Keston arvioitu pituus on muutama tunti. On mahdollista saamme järjestelmän toimimaan vasta klo 14 jälkeen.  Pahoittelemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

30.6.2020
Uusia väliaikaisia lakimuutoksia 1.7. alkaen. Lue kooste kaikista muutoksista ja niiden kestoista
Heinäkuun alusta alkaen työttömyysturvalakiin tulee uusia väliaikaisia muutoksia. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika (300-500 pv) ei kulu ajalla 1.7. - 31.12.2020 missään tilanteessa. Toinen muutos koskee tilanteita, jossa (Kelan maksaman) peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken ja henkilö siirtyy peruspäivärahalta ansiopäivärahalle. Väliaikaista 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa silloin, jos työssäoloehtoon on luettu mukaan työviikko 1.7.2020 jälkeen.

Osa aiemmin säädetyistä väliaikaista lakimuutoksista on säädetty jatkumaan vuoden loppuun asti. Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta voit lukea koosteen tehdyistä väliaikaista lakimuutoksista ja niiden kestoista.

11.6.2020
Lomautus osa-aikatyöstä
Osa-aikatyöstä on mahdollista lomauttaa vielä aiempaa lyhyemmälle työajalle. Päivärahaa maksetaan soviteltuna riippumatta siitä, lyheneekö päivittäinen työaikasi entisestään vai vähenevätkö työpäiväsi.

Sovittelussa otetaan huomioon osa-aikatyön palkka maksupäivän mukaan, vaikka olisit kokonaan lomautettu. Tästä syystä sinun kannattaa pitää työnhaku voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa myös lomautuksen jälkeen. Sinulla on tällöin oikeus hakea päivärahaa myös lomautusta seuraavalta kuukaudelta, jos et saa palkkatuloa tai saat vain osakuukauden palkan.

Esimerkki: Osa-aikatyöstä lomautetaan kokonaan ajalle 25.5. - 30.6.2020. Osa-aikatyön palkka huhtikuulta maksetaan 31.5.2020 ja toukokuulta 30.6.2020. Päiväraha maksetaan soviteltuna ajalta 25.5. - 30.6.2020. Koska heinäkuussa ei ole palkanmaksupäivää kokoaikaisen lomautuksen johdosta, hakijalla on oikeus hakea päivärahaa heinäkuun ajalta, jos työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

10.6.2020
Väliaikaisia työt­tö­myys­tur­van lakimuutoksia ehdotetaan jatkettaviksi

Lakimuutosesityksen mukaan useat koronatilanteen vuoksi tehdyt muutokset olisivat voimassa 31.12.2020 asti. Lisäksi enimmäisajan jäädytys laajenisi kaikkiin työttömiin.

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle, jonka mukaan työttömyysturvan väliaikaisia lakimuutoksia ehdotetaan jatkettavaksi siten, että muutokset olisivat voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Aiemmin lakien voimassaolo oli säädetty päättymään kesän aikana.

Esitys koskee omavastuuajan maksamista, väliaikaista poikkeusta palkansaajan työssäoloehdossa sekä enimmäismaksuaikaa.

Tällä hetkellä lomautuksen ajalta maksettava ansiopäiväraha ei kuluta enimmäisaikaa 6.7.2020 saakka. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että työttömyyden perusteella maksettava päiväraha ei kuluttaisi enimmäismaksuaikaa. Enimmäismaksuaikaa ehdotetaan sekä lomautuksen että työttömyyden perusteella pidennettäväksi vuoden 2020 loppuun asti. 

Myös TE-toimistossa asiointi on muuttunut väliaikaisesti. Näitäkin muutoksia on tarkoitus jatkaa 31.12.2020 asti. Väliaikaiset muutokset koskevat seuraavia asioita:

  • lomautettujen yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita
  • työnhakijoiden alkuhaastatteluista on luovuttu suurilta osin
  • työttömyysturvaan on oikeus, vaikka henkilö ei ole toteuttanut työllistymissuunnitelmaa, keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemian vuoksi tai lyhytkestoiset opinnot pitkittyvät yli 6kk mittaiseksi koronaepidemian vuoksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.

3.6.2020
Lakimuutos hyväksytty eduskunnassa: suojaosa väliaikaisesti 500 euroa
Lakimuutos on väliaikainen. Kesäkuun 1. päivän jälkeen alkavien päivärahan hakujaksojen osalta suojaosa on 500 euroa (4 viikon hakujaksolla 465 euroa). Palkkatuloja voi siis ansaita enintään suojaosan verran, jotta se ei vaikuta ansiopäivärahan määrään. Marraskuun 1. päivä tai sen jälkeen alkavien hakujaksojen osalta suojaosa palaa ennalleen eli 300 euroon (279 euroa/ 4 vkoa).

Liikkuvuusavustukseen tulee samalla myös väliaikainen muutos. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyön ajalle, jos  edestakainen työmatka kestää vähintään 2 tuntia. Normaalisti työmatkan on tullut kestää vähintään 3 tuntia. Kahden tunnin työmatkaedellytys koskee työsuhteita, jotka alkavat lain voimaantulon jälkeen ja ennen 1.11.2020.

3.6.2020
Robottiapua käsittelyyn
Työttömyyskassa on ottanut käyttöön robotin, joka auttaa hakemusten esikäsittelyssä eli saapuneen ensimmäisen hakemuksen tietojen tarkistamisessa. Tarvittaessa robotti lähettää päivärahanhakijalle myös lisäselvityspyynnön. Jos saat tällaisen kirjeen, se alkaa aina sanoilla "Tämä on automaattisesti tuotettu kirje". Kirjeet ovat luonnollisesti luettavissa myös verkkopalvelussamme. Esikäsittelyrobotti säästää aikaa, kun hakemukset ovat käsittelyyn tullessaan valmiita päätöksenantoa varten. 

11.5.2020.
Työttömyysturvalakiin uusia väliaikaisia muutoksia
Työttömyysturvaan on tehty väliaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on keventää hakemuksen käsittelyä. Muutokset ovat voimassa 11.5. - 31.10.2020. Nyt tehdyt muutokset koskevat luopumista erityisestä sovittelujaksosta ja yritystoiminnan tulojen huomioimisesta.

Muutoksen ajan sekä sovittelujakso että etuuden hakujakso olisivat aina neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kokonainen kuukausi, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta etuusoikeutta ei ole. Sovittelujakson aikana maksetut palkkapäivien mukaiset palkat ja palkan perusteena oleva työaika huomioidaan etuuden sovittelussa, vaikka palkka olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Esimerkiksi jos hakujaksolle osuu kahden viikon sairaspäiväraha-aika ja palkan maksupäivä osuu tuolle ajalle: palkka huomioidaan sovittelussa.

Kun yritystoiminnan tuloissa on tapahtunut muutos koronaepidemian vuoksi, eikä työttömyysetuuden sovittelussa siksi voida käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa, sovittelu tehdään yrittäjän oman ilmoituksen perusteella. Hakijan tulee tällöin erotella omat tulot ja menot.

23.4.2020
Työttömyyskassan puhelinpalvelussa on ruuhkaa - tietoa kannattaa etsiä nettisivuiltamme
Työttömyyskassan puhelinpalveluun kannattaa soittaa vain jos se on välttämätöntä. Palveluun syntyy työtilanteen vuoksi helposti ruuhkia. Tietoa kannattaa etsiä nettisivuiltamme.

Käsittelytilanteen voit tarkistaa helposti tästä. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Oman hakemuksen käsittelytilannetta voit tarkastella verkkopalvelussamme. Työttömyyskassalla oli 23.4. aamulla vajaat 12000 käsittelemätöntä ensimmäistä päivärahahakemusta, joista melkein kaikki ovat saapuneet viime viikkojen aikana. Viime vuonna saapui koko vuoden aikana vastaavia hakemuksia runsaat 18000 kappaletta.

9.4.2020
Työttömyysturvalakiin koronaepidemian vuoksi tehdyt väliaikaiset lakimuutokset on vahvistettu
Lue lisää täältä.

3.4.2020
Väliaikaisia lakimuutoksia eduskunnan käsittelyyn
Työttömyysturvalakiin on tulossa väliaikaisia muutoksia. Lakimuutokset on jätetty eduskunnan käsittelyyn, mutta niitä ei ole vielä vahvistettu. Käsittelyssä olevia muutoksia:
- Päivärahan maksaminen heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä eli päivärahaa maksetaan myös omavastuuajalta. Lainkohta koskisi henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3. - 6.7.2020 välisenä aikana.
- Työsäoloehto lyhenisi 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty. Lisäksi edellytyksenä on, että päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Myöskään päivärahan enimmäismaksuaika ei saa olla kesken. Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjän perheenjäseniä. Ehto laskee väliaikaisesti 52 viikosta 26 viikkoon. Vaadittava työttömyyskassan jäsenyysaika puolitetaan samoin kuin työssäoloehto.
- Lomautuksen ajalta maksettuja päiviä ei laskettaisi mukaan 300-500 päivän enimmäismaksuaikaan. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka alkavat 16.3. 2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät kertyisi ajalla 16.3. - 30.6.2020.

31.3.2020
Lomautetun on itse ilmoittauduttava työvoimatoimistossa
Eduskunta hyväksyi 30.3. väliaikaisen lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautetun työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen jälkeen lomautetulla ei ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautetun on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Väliaikainen lakimuutos koskee lomautuksia, jotka alkavat 16.3. tai sen jälkeen. Muutokset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

23.3.2020
Työttömyysturvaan on esitetty muutoksia epidemiatilanteen seurauksena

Suomen hallitus pohtii työmarkkinajärjestöjen esityksen pohjalta muutoksia työttömyysturvaan. Ajankohtaisen tilanteen vuoksi tehtävät muutokset tulisivat voimaan takautuvasti 16.3. alkaen. Ehdotettuja muutoksia, jotka eivät siis vielä ole voimassa ovat ovat mm. :
- Ansiopäivärahan 5 päivän omavastuuajasta luopuminen väliaikaisesti
- Ansiopäivärahan enimmäisaika ei kuluisi lomautuksen ajalta. Lomautuksesta sopiminen ei estäisi päivärahan maksamista.
- Ansiopäivärahan työssäoloehto lyhenisi 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen (aiemman ehdotuksen mukaan työsuhteen alkaminen ja päättyminen vuoden 2020 aikana olisi määäritellyt asian. Uutista korjattu tältä osin 2.4.).
-  Yrttäjät voivat saada väliaikaisesti oikeuden työttömyysturvaan

5.3.2020
Suomi-fi -tunnistautuminen käyttöön verkkopalvelussamme 12. maaliskuuta

Kirjautuminen verkkopalveluumme muuttuu torstaina 12.maaliskuuta. Vanha kirjautuminen jäsennumerolla ja salasanalla toimii vielä hetken ko. päivän aamuna, mutta sen jälkeen palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -tunnuksilla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Mahdollisia kirjautumistapoja ovat myös mobiilivarmenne ja varmennekortti.
Lisää tunnistaumisesta voit lukea Suomi-fi-sivustolta.

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle