Uutiset

3.4.2020
Väliaikaisia lakimuutoksia eduskunnan käsittelyyn
Työttömyysturvalakiin on tulossa väliaikaisia muutoksia. Lakimuutokset on jätetty eduskunnan käsittelyyn, mutta niitä ei ole vielä vahvistettu. Käsittelyssä olevia muutoksia:
- Päivärahan maksaminen heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä eli päivärahaa maksetaan myös omavastuuajalta. Lainkohta koskisi henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3. - 6.7.2020 välisenä aikana.
- Työsäoloehto lyhenisi 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty. Lisäksi edellytyksenä on, että päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Myöskään päivärahan enimmäismaksuaika ei saa olla kesken. Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjän perheenjäseniä. Ehto laskee väliaikaisesti 52 viikosta 26 viikkoon. Vaadittava työttömyyskassan jäsenyysaika puolitetaan samoin kuin työssäoloehto.
- Lomautuksen ajalta maksettuja päiviä ei laskettaisi mukaan 300-500 päivän enimmäismaksuaikaan. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka alkavat 16.3. 2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät kertyisi ajalla 16.3. - 30.6.2020.

31.3.2020
Lomautetun on itse ilmoittauduttava työvoimatoimistossa
Eduskunta hyväksyi 30.3. väliaikaisen lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautetun työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen jälkeen lomautetulla ei ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautetun on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Väliaikainen lakimuutos koskee lomautuksia, jotka alkavat 16.3. tai sen jälkeen. Muutokset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

23.3.2020
Työttömyysturvaan on esitetty muutoksia epidemiatilanteen seurauksena

Suomen hallitus pohtii työmarkkinajärjestöjen esityksen pohjalta muutoksia työttömyysturvaan. Ajankohtaisen tilanteen vuoksi tehtävät muutokset tulisivat voimaan takautuvasti 16.3. alkaen. Ehdotettuja muutoksia, jotka eivät siis vielä ole voimassa ovat ovat mm. :
- Ansiopäivärahan 5 päivän omavastuuajasta luopuminen väliaikaisesti
- Ansiopäivärahan enimmäisaika ei kuluisi lomautuksen ajalta. Lomautuksesta sopiminen ei estäisi päivärahan maksamista.
- Ansiopäivärahan työssäoloehto lyhenisi 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen (aiemman ehdotuksen mukaan työsuhteen alkaminen ja päättyminen vuoden 2020 aikana olisi määäritellyt asian. Uutista korjattu tältä osin 2.4.).
-  Yrttäjät voivat saada väliaikaisesti oikeuden työttömyysturvaan

5.3.2020
Suomi-fi -tunnistautuminen käyttöön verkkopalvelussamme 12. maaliskuuta

Kirjautuminen verkkopalveluumme muuttuu torstaina 12.maaliskuuta. Vanha kirjautuminen jäsennumerolla ja salasanalla toimii vielä hetken ko. päivän aamuna, mutta sen jälkeen palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -tunnuksilla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Mahdollisia kirjautumistapoja ovat myös mobiilivarmenne ja varmennekortti.
Lisää tunnistaumisesta voit lukea Suomi-fi-sivustolta.

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle