Uutinen - 09.07.2013 klo 10.30

Näin myyjille maksetaan Saksassa

Parhaiten palkatut myyjät löytyvät autokaupasta, heikoiten tienaavat leipomojen ja lihakauppojen myyjät.

Saksalaisen vähittäiskaupan myyjän keskipalkka on 38 viikkotunnin mukaan laskettuna 1 890 euroa kuukaudessa ilman lisiä. Puolet myyjistä ansaitsee alle 1 755 euroa kuukaudessa.

Tiedot pohjautuvat Lohnspiegel-verkkosivuston kokoamiin tietoihin 1 441 myyjän ilmoittamista palkoista. Ne analysoi Hans Böckling -säätiön talous- ja sosiaaliteteellinen instituutti. Vaikka otos ei ole tieteellisesti kattava, se kertoo tilanteesta melko hyvin.

Otoksessa vähittäiskaupan myyjistä naisia oli 68 prosenttia ja heidän keskiansionsa oli 1 833 euroa. Se jäi 8,9 prosenttia jälkeen miesmyyjien keskitulosta 2 013 euroa. Parhaiten palkatut myyjät löytyvät ilmeisen miehisestä autokaupasta, jossa keskipalkka ilman lisiä oli 2 795 euroa kuukaudessa. Heikoimmille palkoille päätyivät leipomo- ja lihakauppojen myyjät.

Työehtosopimukset kattoivat vain 38 prosenttia vastanneista myyjistä. Heidän keskipalkkansa 2 047 euroa oli kuitenkin peräti 11 prosenttia suurempi kuin kollegoiden, joita työehtosopimukset eivät koske. Järjestäytyminen vaikutti palkanlisiinkin. Joulurahaa työnantajaltaan sai 81 prosenttia työehtosopimuksilla työskentelevistä, muista vain 46 prosenttia.

Kokemus alalla kasvatti palkkoja, mutta ei erityisen merkittävästi. Ensimmäisen työvuoden ja 20 vuoden kokemuksen palkkaero oli keskimäärin 331 euroa kuussa. Itäisessä Saksassa palkat olivat noin kymmenen prosenttia matalammat kuin lännessä. Vakituinen työsuhde nosti palkkaa: heillä keskitulo oli 1 944 euroa ja määräaikaisissa työsuhteissa olevilla 1 730 euroa.

Keskimäärin 44 prosenttia vähittäiskaupan myyjistä oli osa-aikaisia. Luku näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta sukupuolittain katsottuna: miehistä osapäivätyötä teki yksi kymmenestä, naisista kuusi kymmenestä.

Runsas osa-aikaisuus ei kuitenkaan estä ylitöitä, liki puolet vastaajista kertoi tekevänsä yleensä pidempää työpäivää kuin hänen työaikansa on. Heistä 72 prosenttia saa korvauksen ylityöstä, useimmiten vapaana. Vain kolmelle sadasta maksettiin ylityöstä korotettua tuntipalkkaa.

Heikki Jokinen

Koko saksankielinen raportti löytyy täältä.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat