Uutinen - 01.08.2013 klo 13.25

Kiinteistöpalvelualan koulutus uudistui

Koulutuksessa painotetaan aiempaa enemmän esimerkiksi uutta teknologiaa, asiakaspalvelutaitoja ja ympäristötehokkuutta. Koulutus lisää alan arvostusta ja houkuttelevuutta myös paremman palkkauksen kautta, sanoo PAMin sopimusasiantuntija Reijo Mattila.

Kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutussisällöt ovat uudistuneet. Muutokset astuivat voimaan tänään 1. elokuuta.

Uudistusten myötä nykyiset kiinteistönhoitajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kattavat koko kiinteistöpalvelualan tehtäväkentän: esimerkiksi ammattitutkintoon kuuluvat nyt kiinteistönhoitajan, toimitilahuoltajan ja LVI-huoltomiehen ammattinimikkeet.

- Työn tekemisen malli on muuttunut. Kiinteistöpalvelualalla pitää nykyään hallita kapea-alaisesti laaja osaamisalue eli tietää monesta asiasta vähän, PAMin sopimusasiantuntija Reijo Mattila kuvaa.

Koulutuksessa painotetaan aiempaa enemmän esimerkiksi uutta teknologiaa, asiakaspalvelutaitoja sekä ympäristötehokkuutta.

Reijo Mattilan mukaan uudistuksen tavoitteena on ollut lisätä hyvin työllistävän alan houkuttelevuutta.

- Alan arvostus on edelleen alhainen. Tästä ajattelumallista on päästävä eroon ja nähtävä, että koulutus on hyvin tärkeää alan arvostuksen kannalta.

- Koulutus on tietysti tärkeää myös osaamisen kehittämisen vuoksi. Työnantajat kyselevät työnhakijalta tutkintoa sekä vaativat aiempaa enemmän osaamista ja pysyvämpää työvoimaa, Mattila kuvaa.

Parempi palkka, lisää arvostusta

Viime sopimuskierroksella otettiin käyttöön myös siivoojien koulutuslisä. Se tarkoittaa, että alan perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittanut on oikeutettu 2, 3 tai 5 prosentin suuruiseen pysyvään palkankorotukseen.

- Koulutuslisä motivoi työntekijöitä suorittamaan tutkintoja. Parempi palkka nostaa myös alan arvostusta ja houkuttelevuutta. Myös työntekijän työttömyysturva paranee, kun hän saa enemmän palkkaa, Mattila luettelee.

Mattila uskoo myös vuonna 2010 aloitetun ansiokehitysohjelman lisäävän kiinteistöpalvelualan arvostusta. Ansiokehitysohjelman tarkoituksena on nostaa kiinteistöpalvelualan alimmat palkat samalle tasolle kuin muiden yksityisten palvelualojen vähimmäispalkat keskimäärin ovat. Ansiokehitysohjelma päättyy vuonna 2015.

Nimimuutosta odotetaan vielä

Koulutusuudistus odottaa vielä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä tutkintojen nimien muuttamiseksi. Jatkossa kiinteistönhoitajan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen on tarkoitus muuttua kiinteistöpalvelujen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoksi.

Mattila harmittelee sitä, ettei nimiuudistus ole kerinnyt vielä tulla voimaan, vaikka muutosesitys on tehty jo lähes puolitoista vuotta sitten.

- Jatkossa tutkintojen nimet pitäisi päättää opetushallituksessa, jossa päätetään myös tutkintojen sisällöistä. Tämä vähentäisi turhaa byrokratiaa, ja tutkinnot saataisiin kerralla oikeilla nimillä, Mattila sanoo.

Kirjoittanut: Annemari Anttila

Uusimmat

Suosituimmat