Lehdistötiedotteet - 14.04.2014 klo 09.00

Osa-aikatyön sääntelylle tukea poliittisesta vasemmistosta

Aula Research Oy toteutti maaliskuussa Palvelualojen ammattiliitto PAMin toimeksiannosta kyselytutkimuksen osa-aikatyöstä Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kansanedustajien ja poliittisten taustavaikuttajien suhtautumista osa-aikatyön käyttöön ja osa-aikatyöhön liittyvän työlainsäädännön kehittämiseen. Suhtautuminen työlainsäädännön kiristämiseen osa-aikatyön teettämisen osalta jakaa mielipiteitä voimakkaasti oikeisto-vasemmisto –akselilla ja suhtautuminen kysymyksiin oli poikkeuksellisen polarisoitunut.

Raportin keskeisten löydösten mukaan ”vasemmalla” nähdään, että osa-aikatyön käyttöön liittyy työntekijöiden oikeuksien polkemista. Työlainsäädännön kiristykset osa-aikatyön teettämisen osalta saavat kannatusta, koska nykylainsäädännön ei nähdä riittävästi turvaavan osa-aikaistentyöntekijöiden asemaa työmarkkinoilla.

”Oikealla” suositaan kannusteita työnantajille lainsäädännöllisten velvoitteiden sijaan. Varauksellinen suhtautuminen työlainsäädännön kiristämiseen ja työnantajia koskeviin uusiin velvoitteisiin johtuu pääosin siitä, että tiukemman lainsäädännön uskotaan jäykistävän työmarkkinoita ja lisäävän työttömyyttä. Yhteistä eri ryhmien vastaajille oli, että on tärkeää säilyttää työntekijöiden omasta toiveesta tapahtuvan osa-aikatyön mahdollisuus.

Työlainsäädäntö vastaamaan todellisuutta

Suurin osa vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että nykyinen työlainsäädäntö on onnistunut turvaamaan osa-aikaisten työntekijöiden aseman vain kohtalaisesti (41 %) tai heikosti (36 %). Hieman yli puolet vastaajista (59%) on valmiita muuttamaan lakia niin, että tilanteessa, jossa osa-aikainen työntekijä on työskennellyt säännöllisesti työsopimuksen työaikaa enemmän, pidempi työaika vakiintuisi työsopimuksen ehdoksi työntekijän niin halutessa.

-    On erittäin hyvä, että kansanedustajille on valmiutta kehittää työlainsäädäntöä vastaamaan paremmin muuttunutta työelämää. Suomessa jo yli 310 000 ihmistä tekee osa-aikatyötä ja heistä 70% on naisia. Osa-aikatyö on loistava mahdollisuus opiskelijoille, pienten lasten vanhemmille tai esimerkiksi vajaatyökykyisille, mutta ongelmaksi työmuoto muuttuu valitettavan usein silloin, kun osa-aikatyösuhde on pääasiallinen toimeentulon lähde. Esimerkiksi osa-aikaisten myyjien keskiansio on 1200-1300 €/kk, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

-    Arkikokemuksemme mukaan osa-aikaisuus alkaa olla yhä useammin koko työuran mittainen työsuhteen muoto, jolloin on ihan perusteltua parantaa osa-aikatyöntekijöiden asemaa esimerkiksi turvaamalla lailla työajan vakiintuminen tilanteissa, joissa todellinen työaika on jatkuvasti työsopimuksessa sovittua pidempi.

-    Osa-aikatyön käyttö tulisi myös perustella. Lain mukaan määräaikaiselle työsuhteelle tulee työsopimuksessa kirjata peruste, mutta osa-aikaisten kohdalla vastaavaa vaadetta ei ole. Minusta tämä olisi yhdenvertaista ja selkeyttäisi tilannetta niiden osalta, jotka tekevät osa-aikatyötä vastentahtoisesti, vaatii Selin.

Kyselyyn vastanneista vain puolet oli sitä mieltä, että työnantajan tulisi perustella osa-aikaisuuden syy.

Lisätietoja:     
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 050 075 0405
Juha Vekkilä, tutkija, puh. 050 352 5335

Uusimmat

Suosituimmat