Lehdistötiedotteet - 01.05.2014 klo 10.00

PAMin Kaarlo Julkunen: Suomen Yrittäjät romuttamassa työntekijöiden oikeudet

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen puhuu vappuna Savossa. Julkunen käsittelee puheessaan kansalaisten tasa-arvoisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, poliittista vastuuta, kauppojen poikkeuslupia, kuntia koskevaa päätöksentekoa ja kansanedustajien esteellisyyttä kunnalliseen päätöksentekoon. Suomen Yrittäjät saavat Julkuselta tiukat terveiset.

- Suomen Yrittäjät käyvät tällä hetkellä taistelua työntekijöiden oikeuksia vastaan. Heitä ärsyttää se, että työntekijöillä on oikeuksia ja työntekijöiden suojelemiseksi on säädetty lakeja. Viimeisin osoitus oli Suomen Yrittäjien esitys työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisesta, toteaa Julkunen.

Yrittäjien perustelut kummastuttavat Julkusta. Hän ihmetteleekin, että ovatko yrittäjät tosissaan väittäessään, että yleissitovuuden poistamisella madallettaisiin työllistämisen kynnystä ja saataisiin paremmin myös vajaakuntoiset töihin, kun esteenä eivät olisi palkan, työsuhdemuodon, työajan tai lomien määräytymisen säädöksiä.

- Ajattelevatko Suomen Yrittäjät todellakin, että Suomen talous lähtisi nousuun maksamalla olematonta palkkaa ilman taukoja ja lomia. Harvoin olen kohdannut vastaavanlaista ylimielisyyttä, jossa on täysin unohdettu työntekijät, jotka tuottavat yritykselle sen lisäarvon, jota kutsutaan tuotoksi.

PAM on jo pitkään vaatinut alipalkkauksen kriminalisointia. Julkunen kertoo puheessaan, että PAMissa hoidetaan jatkuvasti satoja alipalkkaukseen liittyviä tapauksia.

- Suomessa on voimassa työehtosopimusten yleissitovuus ja työelämää määrittävät lait, mutta työnantajat eivät näytä niitä kunnioittavan, vaan varastavat röyhkeästi työntekijöiltään. Kysynkin nyt Suomen Yrittäjiltä, oletteko siis tosiaan sitä mieltä, että säätelyä pitäisi vähentää, koska työntekijöiden asema Suomessa on niin hyvä?

Julkunen otti puheessaan kantaa myös kuntarakenteisiin ja siihen, että ihmisten tarpeet unohtuvat helposti rajoista puhuttaessa.

- Hyvin usein kuntalaiset tietävät paljon paremmin eduskunnassa tehdyt ratkaisut, kuin omassa kunnassa tehdyt, omaan elämään suoraan vaikuttavat ratkaisut. Kunnallisessa päätöksenteossa tulisikin lähtökohtana olla ihminen ja hänen tarpeensa, ei rajojen tai byrokratian puolustaminen.

Julkunen haluaa haastaa myös kuntien päätöksentekorakenteita. Hän kyseenalaistaakin kansanedustajien ja ministerien toimimisen kuntapäättäjinä.

- Mielestäni pitäisi uskaltaa kyseenalaistaa kansanedustajien ja ministereiden esteellisyys osallistua kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen päätöksentekoon. Näen suuren ristiriidan siinä, että sama henkilö, joka toisaalta päättää eduskunnassa tai hallituksessa kuntien rahoituksesta ja rakenteellisista muutoksista, istuu itse myös kunnallisessa päätöksenteossa, sanoo Julkunen.

Vappuna 1.5. Julkunen puhuu Suonenjoen torilla klo 10.00, Siilinjärven torilla klo 12.00, Lapinlahden Työväentalolla klo 14.00 ja Kuuslahden Työväentalolla klo 16.00. Puhe löytyy kello 10 PAMin nettisivuilta osoitteesta www.pam.fi/fi/medialle.

Lisätietoja:
Kaarlo ”Kalle” Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Uusimmat

Suosituimmat