Lehdistötiedotteet - 01.05.2014 klo 11.00

PAMin Selin: Työntekijän asema turvattava eläkeuudistuksessa ja TES-vaihdoksissa

Työmarkkinaosapuolilla on takanaan kiireinen kevät eläkeneuvotteluiden ja neuvottelujärjestelmän uudistamisen kanssa. Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selinin mukaan eläkeuudistuksessa on tärkeintä muistaa, että hyvä työllisyys ja työelämän laadun parantaminen ratkaisevat työurien pitenemisen.

Eläkeiän ja varhaiseläkkeiden lisäksi myös eläketurvan taso on pöydällä neuvotteluissa.

-Erityisesti pieni- ja keskipalkkaisille kysymys siitä, tuleeko eläkkeellä aikanaan toimeen, on vähintään yhtä tärkeä kuin eläkeikä, Selin huomauttaa.

Niille, jotka eivät jaksa työssä eläkeiän alarajaan asti, on Selinin mukaan oltava mahdollisuuksia varhaisempaan eläkkeelle siirtymiseen. Työntekijäammateissa terveysriskit ovat suurempia ja työura aloitetaan vuosikausia aiemmin kuin akateemista koulutusta vaativissa töissä, hän huomauttaa.

Myös eläkkeiden rahoitus on turvattava.

-Työeläkemaksut eivät ole vielä sillä tasolla, joka turvaisi myös nuorille työntekijäsukupolville kunnon eläkkeet. Siksi työeläkemaksuista on sovittava sitovasti ja eläkkeet turvaavalla tavalla, Selin vaatii.

TES-vaihdoksiin yhtenäiset pelisäännöt

Neuvottelujärjestelmän uudistamisessa liittojen ja keskusjärjestöjen edustajat arvioivat nykyisen järjestelmän toimivuutta ja kehitystarpeita. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa työehtosopimusten noudattaminen ja niiden rikkomisesta seuraavat sanktiot.
Selinin mielestä nykyisen järjestelmän runko on vankka ja toimiva, mutta siinä on myös paljon kehitettävää. Työehtosopimusten vaihdostilanteita tapahtuu toimintaympäristön rakennemuutoksista johtuvista syistä yhä enemmän. Selinin mukaan näihin tilanteisiin tarvitaan pikaisesti yhtenäiset pelisäännöt.

-Jatkossa työnantajaliittojen ei tulisi hyväksyä yrityksiä jäsenekseen ennen kuin olisi käyty neuvottelut nykyisten ja mahdollisesti uusien työnantaja- ja ammattiliittojen kesken.

Jos todetaan, että yrityksen toimiala on muuttunut ja vaihdos aiheellinen, sovittaisiin samalla, kuinka se toteutetaan turvaamalla myös työntekijöiden asema.

-Tämän ei pitäisi olla vaikeaa, jos kyseessä ei ole vain työnantajalle halvemman työehtosopimuksen metsästäminen, Selin kiteyttää.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin puhuu 1.5. Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Pietarsaaren vappujuhla alkaa kello 11 Koulupuiston lavalla, Kokkolan vappujuhla kello 13 Purjelavalla. Puhe löytyy kello 11 PAMin nettisivuilta osoitteesta www.pam.fi/fi/medialle.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, p. 0500 750 405

Suosituimmat