Uutinen - 05.05.2014 klo 09.22

Tutkimus: Lähes kolme neljästä palkansaajasta aikoo äänestää EU-vaaleissa

Jopa 57 prosenttia kertoo valitsevansa ehdokkaan henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella, kun puolueen perusteella ehdokkaan valitsee 36 prosenttia. Tämä ilmenee palkansaajille suunnatusta eurovaalitutkimuksesta.

Selvä enemmistö suomalaisista palkansaajista toivoisi EU:lta aktiivisempaa otetta työntekijöiden oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, ilmenee ay-liikkeen tuoreesta eurovaalitutkimuksesta. Palkansaajat haluaisivat, että Euroopan unionin tasoisella lainsäädännöllä määriteltäisiin kaikille työntekijöille enimmäistyöajan sekä vähimmäistasoiset työehdot ja irtisanomissuojan.

Jopa 71 prosenttia vastaajista kertoo äänestävänsä EU-vaaleissa varmasti tai todennäköisesti. Luku on suuri, jos sitä vertaa äänestysintoon viime eurovaaleissa: vuonna 2009 EU-vaalien kotimaan äänestysprosentti jäi 40,3:een. Tutkimuksen mukaan äänestysinto on korkealla erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ja korkeammilla koulutustasoilla.

Tutkimuksen mukaan ehdokas valitaan ennemmin henkilökohtaisten mielipiteiden (57 %) kuin ehdokkaan puolueen (36 %) perusteella. Jopa 37 prosenttia vastaajista ei vielä tutkimuksen tekohetkellä tiennyt, minkä puolueen ehdokasta he aikovat äänestää.

Vastaajat toivovat europarlamentaarikkojen panostavan tulevaisuudessa enemmän sosiaali- ja terveysasioihin, työntekijöiden oikeuksiin liittyviin kysymyksiin sekä ympäristöasioihin. Myös työelämän pelisääntöjen yhdenmukaistaminen saa vahvan tuen vastaajilta. Lähes kolme neljästä vastaajista on sitä mieltä (72 %), että EU:lla tulisi olla kaikkia jäsenmaita sitova, vähimmäistasoinen työntekijöiden irtisanomissuoja. Selvästi yli puolet (62 %) vastaajista on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että EU:lla tulee olla yhtenäinen työaikalainsäädäntö, joka rajaa enimmäistyöajat.

Tutkimukseen osallistui 2 224 vastaajaa 26 eri ammattiliitosta. Vastausaika oli 17.3.–2.4.2014. Tutkimuksen toteutti palkansaajaliikkeen yhteisen Ääniä Suomesta –kampanjan toimeksiannosta Aula Research Oy.

Kotimaassa eurovaalipäivä on sunnuntaina 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys on 14.-20.5.

Eurovaalitutkimuksen tutkimusaineisto

Työelämäkysymysten vaalikone (Ääniä Suomesta -kampanja)

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat