Uutinen - 28.08.2014 klo 10.45

Talouskriisi kasvattaa terveyden eriarvoa Euroopassa

Euroopan terveyssosiologien mukaan talouskriisi ja kireä talouspolitiikka ovat heikentäneet pienituloisten terveyttä.

Eurooppaa vaivaava talouskriisi kohtelee kaltoin etenkin pienituloisia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Vaikka suomalaisten hyvinvointi ja terveys ovat kohentuneet vuosikymmenien ajan, väestöryhmien väliset hyvinvointierot ovat viimeisimpien tietojen pysyneet suurina. Tämä näkyy esimerkiksi tulo-, koulutus- ja ammattiryhmien välisissä eroissa terveydessä, hyvinvoinnissa ja terveyspalveluiden käytössä.

THL:n mukaan on hälyttävää, että tuloerot ja suhteellinen köyhyys ovat kasvaneet Suomessa 15 viime vuoden ajan.

Muissa Euroopan maissa kokemukset ovat samansuuntaisia.

Espanjassa talouskriisi on koetellut professori Carme Borrellin mukaan erityisesti alempien sosiaaliryhmien miesten terveyttä, mikä kärjistää terveyden sosiaalisia eroja. Professori Borrell on analysoinut Barcelonan yliopistossa talouskriisin vaikutuksia sosiaaliryhmien välisiin terveyseroihin Etelä-Euroopassa.

Englantilaisen Durhamin yliopiston professorin Ted Schreckerin mukaan politiikkakin voi sairastuttaa. Hänestä tuloerojen kasvu viime vuosikymmeninä on seurausta talouspolitiikan uusliberaalista epidemiasta. Hallituksilla on kuitenkin mahdollisuus valita ja tehdä omaa politiikkaansa, Schrecker muistuttaa THL:n tiedotteessa.

Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäen mukaan Suomessa tarvitaan nyt hyvää terveys- ja yhteiskuntapolitiikka. "1990-luvun alun laman pitkä varjo näkyy edelleen ihmisten elämässä. Talouskasvu ei korjannut laman seurauksia, vaan lisäsi 2000-luvulla monen terveysmittarin mukaan eriarvoisuutta", Keskimäki toteaa.

THL:n mukaan eriarvon lisääntymistä voidaan tehokkaasti vähentää terveys- ja yhteiskuntapoliittisilla toimilla.

Euroopan terveyssosiologit kokoontuvat torstaina Helsinkiin pohtimaan talouskriisin vaikutuksia eurooppalaisten terveyteen.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat