Artikkeli - 26.09.2014 klo 14.00

Eläkeuudistus hyväksyttiin – tässä ratkaisun pääkohdat

Työmarkkinajärjestöt ovat päässeet sopuun eläkeuudistuksesta. SAK:n, STTK:n, EK:n ja Kuntatyönantajien hallitukset hyväksyivät ratkaisun tänään perjantaina.

Eläkeuudistus pähkinänkuoressa:

- Vanhuuseläkkeen alaraja nousee vuoteen 2025 mennessä 63 vuodesta 65 vuoteen.

- Ensimmäinen ikäluokka, johon muutokset vaikuttavat, ovat 1955 syntyneet. Heidän eläköitymisikänsä on 63 vuotta ja 3 kuukautta. 1956 syntyneet eläköityvät 63 vuoden ja 6 kuukauden iässä, 1957 syntyneiden eläkeikä on 63 vuotta 9 kuukautta jne. Vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäisiä, jotka jäävät eläkkeelle 65-vuotiaana.

- Eläkettä karttuu tasaisesti koko työuralta. Uudessa järjestelmässä eläkettä kertyy 17-vuotiaasta vanhuuseläkkeen alarajaan 1,5 prosenttia palkasta, eli 1,9 prosentin karttuma poistuu.

- Erityisen raskaista töistä voi päästä eläkkeelle 38 työvuoden jälkeen. Tätä kutsutaan ns. työnsankarieläkkeeksi tai työuraeläkkeeksi. Kyseessä on eräänlainen kevennetty työkyvyttömyyseläke ihmisille, eivät enää kykene esimerkiksi fyysisesti toimimaan ammatissaan. Työuraeläke heikentää jonkin verran vanhuuseläkettä, koska työuraeläkkeen aikana ei kerry lisää eläkettä.

- Ikääntyneinä irtisanottujen työttömyysputki eli työttömyysturvan lisäpäivät säilyvät.

- Osa-aikaeläkkeen tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osittaisen vanhuuseläkkeen ohessa tehtävää työtä ei koske palkka- eikä työaikaseuranta.

- Eläkemaksut eivät nouse.

- Uudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Siihen saakka eläkettä kertyy nykyisen lain mukaan. Tämä kertymä säilyy koskemattomana.

- Lopullisen päätöksen eläkejärjestelmän uudistamisesta tekee eduskunta.

Suomen hallitus totesi perjantaina, että eläkeratkaisu näyttää alentavan julkista kestävyysvajetta tavoitteen mukaisella tavalla. Hallituksen mukaan uudistus myös parantaa tulevaa keskimääräistä eläketasoa, purkaa työeläkemaksujen korotuspaineen sekä vahvistaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta.

Lue lisää eläkeratkaisusta SAK:n nettisivuilta.

Eläkeneuvottelujen taustaa:

- Työeläkeuudistuksesta ja sen aikataulusta sovittiin syksyn 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksessa.

- Uudistusta on valmistellut työmarkkinajärjestöjen neuvotteluryhmä. SAK:ta neuvotteluissa edustivat puheenjohtaja Lauri Lyly, edunvalvontajohtaja Janne Metsämäki ja vastaava asiantuntija Katja Veirto.

- SAK:n tavoite neuvotteluissa on ollut vahvistaa keinoja, jotka tukevat palkansaajien jatkamista työssä nykyistä pidempään. SAK on halunnut huolehtia myös siitä, että nuoret voivat luottaa turvattuihin vanhuusvuosiin.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat