Artikkeli - 18.09.2014 klo 13.54

PAMin kysely: Vuosiloman siirrot eivät ole lisääntyneet lakimuutoksen jälkeen

Lokakuussa 2013 voimaan tullut vuosiloman siirto-oikeus sairaustapauksissa ei ole näkynyt PAMissa lomien siirtojen lisääntymisenä. Kyselyssä 22 pamilaista kertoi, että oli siirtänyt vuosilomaansa sairastumisen vuoksi.

- PAMin aktiiveille tehdyn kyselyn perustella ei ilmene, että siirtomahdollisuutta olisi hyödynnetty paljon. Tietooni ei ole muutenkaan kantautunut, että vuosilomaa olisi siirretty heppoisin perustein tai suuressa määrin, PAMin sopimusasiantuntija Seija Rouhiainen kertoo.

EK välitti viime kuussa toisenlaista viestiä: sen yrittäjävaltuuskunnalle suunnatun kyselyn mukaan enemmistö pk-yrittäjistä ilmoitti, että siirtomahdollisuutta oli käytetty heidän yrityksissään. EK:n kyselyyn vastauksia tuli lähes sama määrä kuin PAMplussan kyselyyn, 51 kappaletta. EK:n mukaan sen kyselyn tulokset ovat luonteeltaan ”suuntaa-antavia”.

- En usko, että ainakaan palvelualoilla lomia on siirretty enempää kuin ennenkään, Rouhiainen sanoo.

Käytännön järjestelyt ja tiedotus ongelmina

Kyselyyn vastanneista 13 henkilöä kertoi, että loman siirtäminen oli aiheuttanut ongelmia työpaikalla. Noin kolmannes kaikista ongelmista liittyi työpaikan käytännön järjestelyihin. Vastaajat joutuivat pitämään vuosilomansa vasta lomakauden ulkopuolella, tai työnantajalla oli hankaluuksia sijaisjärjestelyissä.

- On ihan ymmärrettävää, että työnantajan voi olla vaikeaa sovittaa siirtyneet lomat täysin työntekijän toiveiden mukaan, Rouhiainen toteaa.

Lain mukaan siirretty kesäloma tulee antaa lomakaudella touko-syyskuussa, mikäli se on mahdollista. Työnantaja voi kuitenkin päättää siirretyn loman ajankohdasta.

Niin ikään kolmannes vastaajista kertoi, että oli hankalaa saada tietoa siitä, miten vuosiloman siirrossa tulisi menetellä. Esimies tai työnantaja ei tiennyt, miten tilanteessa pitäisi toimia.

- Tiedon kulkemisessa ratkaisevaa on, että työnantaja tiedottaa oikeista menettelytavoista työntekijöille. Myös luottamushenkilöiden on syytä olla perillä siitä, miten toimia, hän lisää.

Loput vastaajien ilmoittamista ongelmista liittyivät pääasiassa siihen, että työntekijä oli kokenut ikäväksi työnantajan tai lääkärin asennoitumisen sairastumistapauksessa.

PAMin kysely lähti aktiivien PAMplus-viestin mukana noin 4 700 henkilölle, EK:n kysely sadalle yrittäjävaltuuskunnan jäsenelle.

Kirjoittanut: Annemari Anttila

Uusimmat

Suosituimmat