Artikkeli - 09.09.2014 klo 13.20

Työterveyden ja -turvallisuuden parhaimmat käytännöt haussa

Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto etsii kilpailulla työterveyden ja työturvallisuuden hyviä käytännön ratkaisuja. Kilpailuehdotusten viimeinen jättöpäivä on 1. lokakuuta.

Ehdokkaiksi toivotaan esimerkillisiä organisaatioita, yrityksiä tai työpaikkoja, joissa stressin ja psykososiaalisten riskien hallintajärjestelmät ovat kunnossa. Hyvän käytännön on oltava ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon toimintaesimerkki. Se koskee erityisesti tuotteita, välineitä tai palveluja, joita markkinoidaan tai joita on mahdollista markkinoida.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä voivat esittää työpaikat, yritykset, organisaatiot, koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset, työnantajajärjestöt, ammattiliitot sekä kansalaisjärjestöt. Myös kaikki työterveys- ja turvallisuusriskien ehkäisyyn keskittyvät alueelliset tai paikalliset organisaatiot, vakuutuspalvelujen tarjoajat ja muut alan organisaatiot voivat osallistua kilpailuun.

Kilpailuehdotusten viimeinen jättöpäivä on 1.10.2014. Voittajat vastaanottavat palkintonsa keväällä 2015 pidettävässä palkintojenjakotilaisuudessa, jossa annetaan tunnustusta kaikkien kilpailuun osallistuneiden organisaatioiden saavutuksille.

Tuomarit odottavat näyttöä mm:

  •  työpaikan psykososiaalisten riskien perusteellisesta arvioinnista ja siihen perustuvista riskejä ehkäisevistä tai vähentävistä käytännön toimista, jotka on toteutettu osallistavalla tavalla
  • organisointitoimia, jotka keskittyvät ylemmän johdon ja keskijohdon rooliin hyvän psykososiaalisen työympäristön luomiseen
  •  toimia, joilla saadaan aikaan todellisia parannuksia ja pysyviä vaikutuksia
  • esimerkkejä käytännön työkalujen kehittämisestä ja käyttöönotosta stressin ja psykososiaalisten riskien arviointiin ja hallintaan työpaikoilla
  •  toimia, joista ilmenee johdon ja työntekijöiden vuoropuhelu ja sitoutuminen
  • toimia, joita on mahdollisuus soveltaa muihin työpaikkoihin, mieluiten myös muihin jäsenvaltioihin ja pk-yrityksiin
  • toimintakokonaisuuksia, joiden on oltava tuoreita, eikä laajalti julkistettuja.

Kilpailuehdotusten toimitusosoite:

Ylitarkastaja Hannu Stålhammar
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
S-posti: hannu.stalhammar@stm.fi

Euroopan hyvän käytännön palkinnot ovat osa vuosien 2014–2015 Terveellinen työ – stressi hallinnassa -kampanjaa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto etsii jäsenmaista hyviä käytäntöjä nyt 12. kertaa.

Lisätietoa: Terveellinen työ - stressi hallinnassa! -kampanja ja hyvät käytännöt

 

Uusimmat

Suosituimmat