Artikkeli - 24.10.2014 klo 11.15

PAMin luottamushenkilö: Lue tämä korvaavasta työstä

PAMin näkemyksen mukaan sairausloman sijaan tehdyn korvaavan tai vastaavan työn tulee aina olla vapaaehtoista, työntekijän suostumukseen perustuvaa. Tästä syystä luottamushenkilöiden tulisi pitäytyä tekemästä korvaavasta tai vastaavasta työstä muunlaisia kuin työntekijän vapaaehtoiseen suostumukseen perustuvia sopimuksia.

Jäseniltä tulleiden yhteydenottojen perusteella korvaavaa työtä on tarjottu monelle sairastuneelle työntekijälle palkallisen sairausloman sijaan. Yritykset ovat myös esittäneet luottamushenkilöille korvaavasta työstä sopimista yt-neuvottelussa tai ovat ottaneet menettelyn käyttöön ilman neuvotteluja.

Yleisesti korvaavalla työllä tarkoitetaan menettelyä, jossa sairastunut työntekijä ei ole saanut jäädä palkalliselle sairauslomalle, vaan työnantaja määrää hänet tekemään joko omaa työtään kevennettynä tai jotakin muuta työsopimuksen mukaista työtä. Työntekijä on voinut saada työterveyslääkäriltä todistuksen, jossa todetaan, että työntekijä on työkyvytön omaan työhönsä, mutta voi tietyin rajoituksin tehdä jotakin muuta työsopimuksensa mukaista työtä. Joissakin tapauksissa lääkäri on antanut vain lausunnon tai käyntitodistuksen ilman sairauskoodia. Täysin vastaavasta tilanteesta on kysymys myös silloin, kun puhutaan kevennetystä, sovelletusta, muokatusta tai mukautetusta työstä.

PAM ei ole sopinut työnantajaliittojen kanssa mahdollisuudesta sopia korvaavasta tai vastaavasta työstä yksittäisen henkilön osalta tai yt-menettelyssä luottamushenkilöiden kanssa. PAMin näkemyksen mukaan sairausloman sijaan tehdyn korvaavan tai vastaavan työn tulee aina olla vapaaehtoista, työntekijän suostumukseen perustuvaa. Tästä syystä luottamushenkilöiden tulisi pitäytyä tekemästä korvaavasta tai vastaavasta työstä muunlaisia kuin työntekijän vapaaehtoiseen suostumukseen perustuvia sopimuksia. Mikäli tällaiseen sopimukseen ei päästä, luottamushenkilöiden tulee jättää asiasta eriävä mielipide kokousmuistioon. Yhteistoimintalaki ei velvoita luottamushenkilöitäkään sopimaan asiasta. Viime kädessä kysymys on työntekijöiden työsopimuslakiin (2 luku 11 §) perustuvasta oikeudesta palkalliseen sairauslomaan, jota oikeutta työnantaja korvaavan tai vastaavan työn käyttämisellä murentaa.

Mikäli työnantaja tiedottaa asiasta niin, että ”menettely on käyty luottamusmiehen kanssa läpi” tai antaa muuten ymmärtää, että asiasta olisi päästy yksimielisyyteen, tulee luottamushenkilöiden tiedottaa työntekijöille sähköpostitse tai muulla tavalla, onko asiasta sovittu vai ei, ja mikä sopimuksen sisältö on.

Pyydämme olemaan aina yhteydessä keskustoimistoon, mikäli työnantaja esittää menettelystä sopimista. Tarkemmat ehdot sopimiselle ja ohjeet menettelystä löytyvät PAMin nettisivuilta osoitteesta www.pam.fi/työ/työsuojelu/korvaavatyö sekä PAMplussan elokuun numerosta 2014.

Lisätietoja PAMin työympäristöasiantuntijoilta:

Erika Kähärä, erika.kahara@pam.fi

Seija Virta, seija.virta@pam.fi

 

Uusimmat

Suosituimmat