Uutinen - 20.01.2015 klo 17.34

Liittokokoukseen 393 edustajaa

PAMin kesäkuiseen liittokokoukseen tulee yhteensä 393 edustajaa. Keskusvaalilautakunta vahvisti luvun tänään tiistaina. Ehdokasmäärään nähden se tietää sitä, että noin joka neljännelle ehdokkaalle aukeaa tie liittokokoukseen.

PAMin liittokokouksen edustajamäärät perustuvat vuodenvaihteen jäsenmääriin. Vaalipiirit saavat yhden edustajan alkavaa 600 jäsentä kohden. Vaalipiireinä ovat toiminta-alueet sekä valtakunnallisten osastojen vaalipiiri. Vaalien keskusvaalilautakunta eli liiton hallitus vahvisti vaalipiirittäiset edustajamäärät.

Eniten edustajia kokoukseen tulee Helsinki-Uudeltamaalta, 96. Ahvenanmaan edustajamäärä on vastaavasti pienin, 1. Valtakunnallisten osastojen edustajamäärä on 19. Siihen kuuluu mm. apteekkien, RAY:n, Alkon ja järjestöjen työntekijöiden sekä turvallisuusalan ammattiosastoja.

PAMin vaaleihin on ilmoittautunut ehdokkaaksi jo 1525 henkilöä. Tällä hetkellä valtaosa ehdokkaaksi ilmoittautuneista on 31-50 –vuotiaita. Heitä on joukosta noin 56 prosenttia. Yli 50-vuotiaita on noin 26 prosenttia. PAMin jäsenistöstä alle 31-vuotiaat muodostavat vajaan kolmanneksen, mutta jo ehdokkaiksi asettuneista heitä on vain 19 prosenttia. Ehdokkaiden osuudet ja lukumäärät muuttunevat kuitenkin vielä jonkin verran, sillä kaikki ammattiosastot pitävät vielä varsinaisen ehdokasasettelukokouksen. Siellä voi vielä asettua ehdokkaaksi.

PAMin liittokokousvaalien äänestysaika on 23.3. – 12.4.2015. Liittokokous pidetään 1.-3.6. Helsingissä.

Vaalipiireittäin valittava edustajamäärä on seuraava: Helsinki-Uusimaa (96), Lounais-Suomi (48), Häme-Pirkanmaa (48), Keski-Suomi (21), Kaakkois-Suomi (42), Itä-Suomi (41), Pohjanmaa (27), Oulu (32), Lappi (18), Ahvenanmaa (1) ja Valtakunnalliset osastot (19).

 

 

Teksti: Auli Kivenmaa

 

Uusimmat

Suosituimmat