Lehdistötiedotteet - 20.03.2015 klo 15.05

Vientivetoisuus ja kotimarkkinoiden vauhdittaminen sopivat yhteen

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin on tyytyväinen, että SDP:n julkaisemissa talouspoliittisissa linjauksissa on uskottavasti linjattu niin vientivetoisen kasvun kuin kotimaisen kulutuskysynnän parantamisen vaatimia toimia.

-          On vanhakantaista ajatella, että teolliset vientialat ja kotimarkkinoilla pääosin toimivat yksityiset palvelualat olisivat jotenkin toistensa vastakohtia. Talouden ja työllisyyden kääntäminen kasvu-uralle vaatii kaikkien toimialojen menestymistä ja on hyvä, että SDP on linjauksissaan selkeästi tuonut esiin tarpeen myös palvelualojen ohjelmalliselle kehittämiselle.

Ann Selin antaa tunnusta myös SDP:n talouspoliittisten linjausten tasapainoisuudesta ja realistisuudesta. Tavoitteet kokonaisverouudistuksen valmistelusta ja verojärjestelmän yksinkertaistamisesta sekä lupaprosessien nopeuttamisesta ovat hyviä uutisia myös elinkeinopoliittisesta näkökulmasta.

-          Erikokoiset investoinnit saattavat odottaa jopa vuosia kaavoitus- ja lupaprosessien vuoksi. Juuri tällaisissa tilanteissa ruohonjuuritasolla konkretisoituu se, miten julkinen valta voi joko tukea tai olla tukematta liiketoimintaa ja uusien työpaikkojen syntymistä, sanoo Selin.

Ennustettavuuden näkökulmasta laaja työmarkkinaratkaisu on tehokas työkalu, mutta Selin toivoo, että hiljalleen palattaisiin oikeaan kolmikantaan, jossa kaikki kolme osapuolta aidosti neuvottelevat keskenään alusta alkaen.

-          Viime kerrat ovat olleet lähinnä työmarkkinajärjestöjen neuvotteluita, joiden lopputulosta maan hallitus on vain odottanut ja sitten todennut kelpaako vai ei. Olisi lopputuloksen kannalta varmasti parempi, että kaikki toisivat omat tavoitteensa heti samaan pöytään ja avointen keskusteluiden kautta haettaisiin neuvotteluratkaisua, johon kaikki voivat sitoutua. Kaikkien intressissä on nyt luoda vakaat olosuhteet ja lisätä niin työntekijöiden kuin yritystenkin uskoa tulevaisuuteen , joten toivon vahvasti, että samassa onnistutaan jo neuvotteluosapuolten välillä.

 

Lisätietoja

Ann Selin, puheenjohtaja 0500- 750 405

Suosituimmat