Lehdistötiedotteet - 01.05.2015 klo 13.00

PAMin Julkunen: Työväenliikkeen palattava juurilleen

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen puhuu vappuna 1.5. Hämeenlinnan torilla kello 13.00. Julkunen ottaa puheessaan kantaa yhteiskuntasopimukseen, mutta pääpaino hänen puheessaan on ay-liikkeen palaaminen juurilleen eli työpaikoille.

- Näen hyvänä, että rämmimme nyt polvillamme, housu risaiseksi repeytyneenä. Tajuamme nyt, ettei nykyinen meno tuota tulosta. Työväenliike ja ammattiyhdistysliike eivät pärjää tarjoamalla vakuutusyhtiömäisiä palveluja. Liikkeen todellinen voima kumpuaa siitä mitä tapahtuu päivittäin työpaikoilla, toteaa Julkunen puheessaan.

Julkunen odottaakin, että ay-liike ottaa nyt harppauksen kohti työpaikkalähtöistä toimintaa, jossa liittojen työntekijät ovat luottamushenkilöiden tukena, lähellä jäsenistöä.

- Tulevaisuudessa työelämän arkiset parannukset syntyvät työpaikoilla työntekijöiden ja työantajien aidosta yhteistoiminnasta, tasavertaisesta sopimisesta. Tässä työssä liittojen työntekijöiden tehtävänä on tukea ja auttaa luottamushenkilöitä ja työntekijöitä, ei sopia ja toimia heidän puolestaan, linjaa Julkunen.

Julkunen ottaa kantaa puheessaan myös yhteiskuntasopimukseen. Hän haluaa, että luottamushenkilöiden merkitys ei unohdu, kun mietitään tuottavuuden ja kannattavuuden kasvattamista.

- Olen saanut lukuisia viestejä siitä, että jopa irtisanomisia, lomautuksia ja osa-aikaistamisia koskevissa yt-neuvotteluissa luottamushenkilöt eivät ole pystyneet valmistautumaan neuvotteluihin eivätkä kuulemaan edustamiaan työntekijöitä. Mikäli yhteiskuntasopimusta aletaan hioa, niin työpaikan luottamushenkilöt tarvitsevat sopimuksien muutoksilla turvaa, osaamista ja mahdollisuutta hoitaa tehtävänsä, toteaa Julkunen.

Yhteiskuntasopimuksen toteutumisen ehtona Julkunen pitää hallituksen sitoutumista neljään periaatteeseen.

- Hallituksen on sitouduttava ja kunnioitettava ay-liikkeelle tärkeitä periaatteita, mikäli aikoo tosissaan yhteiskuntasopimusta tehdä. Periaatteita ovat, että työelämää ja ansiosidonnaista sosiaaliturvaa koskevat asiat valmistellaan kolmikantaisesti, mukaan lukien neuvottelujärjestelmän uudistaminen, työehtoja kehitetään yleissitovuuden puitteissa, työmarkkinajärjestöjen toiminnan perusedellytykset turvataan sekä työeläkeuudistus toteutetaan työmarkkinajärjestöjen sopimalla tavalla, sanoo Julkunen.

Hallitusohjelmalta Julkunen odottaa tuloerojen kaventamista. Myös palvelualoille hän odottaa uutta panostusta.

- Tuloerojen kasvu ei ole pulma pelkästään sosiaalisen eriarvoisuuden vuoksi, vaan myös talouskasvun kannalta, sillä tuloerojen kasvu hidastaa talouskasvua. Toivonkin, että hallitusohjelman yksi keskeinen osa olisi tuloerojen kaventaminen.

- Palvelualat työllistävät noin 1,2 miljoonaa ihmistä, ja palvelualojen osuus työllisistä on lähes puolet. Odotankin hallitusohjelmaan kirjausta palvelualojen kasvu- ja työllisyysohjelmasta, jolla linjattaisiin laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti toimet työllisyyden, kasvun ja toimintaympäristön kehittämisen osalta, toteaa Julkunen.

Puhe löytyy kokonaisuudessaan PAMin nettisivuilta.

Lisätietoja:
Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Uusimmat

Suosituimmat