Lehdistötiedotteet - 20.10.2015 klo 09.50

Selvitys: Ulkomaisen työvoiman alipalkkaus on yleistä kiinteistöpalvelualalla

Lähes yhtä merkittävänä ongelmana alalla pidetään harmaan työvoiman käyttöä, ilmenee tuoreesta selvityksestä. PAM kannattaa alipalkkauksen kriminalisointia sekä esimerkiksi veronumerokäytännön laajentamista kiinteistöpalvelualalle harmaan talouden kitkemiseksi.

Ulkomaisen työvoiman alipalkkaus on yleinen harmaan talouden ilmenemismuoto kiinteistöpalvelualalla, ilmenee PAMin ja Kiinteistötyönantajien tilaamasta selvityksestä. Valtaosa vastanneista alan yrityksistä (76 %) ja luottamushenkilöistä (88 %) pitää ulkomaisen työvoiman alipalkkausta tärkeänä tai kohtalaisen tärkeänä harmaan talouden ilmenemismuotona.  

Verohallinnon, poliisin ja aluehallintoviranomaisten mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkausta koskevat tapaukset ovat lisääntyneet siivousalalla nopeasti 2010-luvulla. Myös PAMin tietoon tulevien alipalkkaustapausten määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tällä hetkellä poliisilla on havaintoja vastaanottokeskusten ympärillä toimivista rekrytointiryhmistä.

- Vaarana on, että ihmissalakuljettajille velkaantuneet turvapaikanhakijat ja oleskeluluvan saaneet pakotetaan maksamaan velkojaan alipalkatulla työllä. Viimeistään nyt olisikin aika kriminalisoida alipalkkaus ja täydentää lainsäädäntöä palkkarikoksen käsitteellä, PAMin yhteiskuntasuhteiden vastaava Hanna Kuntsi sanoo.

Selvityksen mukaan harmaan työvoiman käyttöä pidetään alalla lähes yhtä merkittävänä ongelmana kuin ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkausta. Harmaa työvoima ilmenee pimeiden palkkojen maksamisena ja työnantajamaksujen laiminlyönteinä.

- PAM ja raportin mukaan pääosa yrityksistäkin kannattaa rakennusalalla käytössä olevien harmaan talouden torjuntakeinojen laajentamista kiinteistöpalvelualalle. Tällaisia ovat esimerkiksi veronumeromenettely ja palvelunostajan ilmoitusvelvollisuus palvelua suorittavista henkilöistä ja yrityksistä, Kuntsi sanoo.

PAMin näkemyksen mukaan julkisia hankintoja koskevan hankintalain uudistamisessa tarjouksen johtavaksi valintakriteeriksi pitää säätää paras hinta-laatu -suhde. Myös tilaajavastuulakia tulisi uudistaa todellisen, sopimuksenaikaisen vastuun suuntaan.

- Raportin mukaan myös yritykset pitävät tilaajavastuulakia merkittävänä keinona harmaan talouden torjunnassa. Esimerkkejä vastuullisista yksityisen puolen tilaajista on olemassa, Kuntsi huomauttaa.

Esimerkiksi HOK-Elannossa alihankinta on kielletty kokonaan, minkä lisäksi kaikilla siivoojilla on kulkutunnisteet, tunnistekortit ja veronumerot. Siivoojista on ajantasaiset nimilistat, jotka toimitetaan pääkonttoriin kolmesti viikossa.

Lith Consulting Groupin toteuttamaan selvitykseen haastateltiin kiinteistöpalvelualan työntekijöitä, yrityksiä, palvelujen tilaajia sekä viranomaistahoja. 

Harmaa talous kiinteistöpalvelualalla -raportti (pdf)

Lisätietoja:
Hanna Kuntsi, yhteiskuntasuhteiden vastaava, 050 310 0676
Sirpa Leppäkangas, työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija, 050 382 6759

Suosituimmat