Lehdistötiedotteet - 05.11.2015 klo 12.36

Kysely: Palvelualojen työntekijöiden tunnelmat synkkenivät syksyä kohden

Alkuvuoden jatkunut piristyminen palvelualojen työntekijöiden tunnelmissa kääntyi laskuun heinä-syyskuussa, selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannekyselystä. Palvelualojen heikentyneen työllisyystilanteen lisäksi myös hallituksen esitysten tuoma epävarmuus työmarkkinoilla on saattanut vaikuttaa vastauksiin, arvioi PAMin ekonomisti Aino Kalmbach.

Palvelualojen työntekijöiden tunnelmat ovat synkentyneet heinä-syyskuussa kaikkien mittareiden osalta alkuvuoteen verrattuna: aiempaa useampi kokee sekä oman että työnantajansa talouden heikentyneen. Yhä useampi vastaaja arvioi myös oman työttömyyden riskinsä kasvaneen.

Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vastaajien tunnelmat olivat kutakuinkin samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Omaa taloustilannetta kuvaava mittari on kuitenkin hieman parantunut (saldoluku -25, edellisvuonna -31). Myös omaa taloutta koskevat huolet olivat lisääntyneet hieman harvemmalla kuin vuotta aiemmin – nyt huolet olivat lisääntyneet 46 prosentilla, kun vuosi sitten lukema oli 51 prosenttia.

PAMin suhdannepaneelia on nyt kerätty viisi vuosineljännestä, ja nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista verrata muutosta niiden parissa, jotka vastasivat kyselyyn samaan aikaan myös viime vuonna. Molempiin kyselyihin vastanneita oli 87.

-  Niillä, jotka vastasivat kyselyyn sekä viime että tämän vuoden heinä-syyskuussa, tunnelmat olivat kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä hyvin lievästi viimevuotista paremmat. Tänä vuonna useampi heistä koki kuitenkin työttömyyden uhan kasvaneen kuin viime vuonna samaan aikaan, Kalmbach kertoo.

Lähes joka neljäs palvelualojen työntekijä (23 %) koki työttömyyden uhan kasvaneen kohdallaan huhti-kesäkuuhun verrattuna. Lisäksi niiden osuus vastaajista, jotka eivät kokeneet lainkaan työttömyyden uhkaa, pieneni heinä-syyskuussa alkuvuoteen verrattuna. Vastaajista kolmannes (34 %) arvioi, ettei koe työttömyyden uhkaa. Kaikkien suomalaisten parissa taas suurempi osa, 57 prosenttia, ei pelkää jäävänsä työttömäksi. Tämä ilmenee TNS Gallupin PAMille syyskuussa 2015 teettämästä kyselystä.

-  Kyselyt eivät ole suoraan verrattavissa, mutta vaikuttaa siltä, että pamilaisten joukossa työttömyyden uhkaa koetaan koko väestöä enemmän. Tämä on linjassa sen kanssa, että suurimpien PAMin alojen palkansaajamäärä on laskussa viime vuoteen verrattuna, Kalmbach toteaa.

Kuluvan vuoden heinä-syyskuu työllisti tukku- ja vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla vähemmän palkansaajia kuin vastaava aika viime vuonna. Kiinteistön- ja maisemanhoidon alalla taas positiivinen kehitys jatkui ja palkansaajamäärä kasvoi.

-  Palkansaajamäärän laskun lisäksi todennäköisesti myös hallitusten esitysten tuoma epävarmuus työmarkkinoilla on vaikuttanut vastauksiin. Epävakaa työmarkkinatilanne ja epätietoisuus tulevista muutoksista saattaa lisätä huolia omasta taloudesta. Syksyn tapahtumat ovat saattaneet osaltaan synkentää työntekijöiden tunnelmia, Kalmbach summaa.

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 1.10.–15.10. Kyselyyn vastasi 205 PAMin jäsentä. Vastaajista 90 prosenttia oli työsuhteessa ja 5 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Lisätietoja:
Aino Kalmbach, ekonomisti, 043 825 8479

Uusimmat

Suosituimmat