Lehdistötiedotteet - 17.11.2015 klo 10.00

PAMin Ann Selin: Paikallinen sopiminen ei saa johtaa työehtojen dumppaukseen

Työ on suuressa muutoksessa jakamistalouden kasvun ja digitalisaation myötä, ja myös ay-liikkeen on herättävä siihen, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Hallituksen pakkolakipolitiikka on osoittanut, että palkansaajien yhteisen äänen vahvistamista tarvitaan nyt erityisesti.

Paikallisella sopimisella voidaan parhaassa tapauksessa saavuttaa tuloksia, joissa sekä työnantaja että työntekijät voittavat, Selin sanoi puhuessaan tiistaina PAMin valtuuston kokouksessa Hattulassa.

- Työehtosopimusten vähimmäispalkkaehtojen täytyy kuitenkin toteutua myös jatkossa, eikä paikallinen sopiminen saa johtaa ehtojen dumppaukseen. Paikallinen sopiminen edellyttää luottamusta puolin ja toisin.

Maan hallitus päättää paikallisesta sopimisesta lähiaikoina, ja selvitysmies Harri Hietalan paikallisen sopimisen edistämistä koskeva raportti julkaistiin viime kuussa.  Selinin mielestä työntekijöiden edustuksen lisääminen yritysten hallinnossa on yksi raportin kannatettavimpia asioita.

- Pidän hyvänä esitystä henkilöstön edustajan mukaanottoa hallintoneuvostoon, hallitukseen tai johtoryhmään, jos yrityksen palveluksessa on vähintään sata työntekijää. Tämä lisäisi paikallisen sopimisen edellyttämää tasapuolisuutta.

Työ on suuressa muutoksessa digitalisaation sekä jakamistalouden nopean kasvun vuoksi, mistä esimerkkeinä ovat mm. Uber, Airbnb ja Wolt. Selin pitää selvänä, että tämä vaatii muutosta myös ammattiliitoilta.

- Ay-liikkeen on herättävä näihin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin. Meidän tehtävänämme on huolehtia, että työntekijöiden tulevaisuus tulee huomioon otetuksi reilulla tavalla.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi riittävää koulutusta työntekijöille. Myös työehtosopimusten uudistamisessa on huomioitava elinkeinojen sisällä ja välillä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Lisäksi luottamusmiesten liiketoimintaosaamista pitää kasvattaa – näin he voivat esittää muutosprosesseissa rakentavia vaihtoehtoja työnantajille.

Maan hallitus lähetti viime viikolla niin sanotut pakkolait lausuntokierrokselle, ja työmarkkinajärjestöjen neuvottelut kulkevat sen rinnalla. Selinin mukaan hallituksen pakkolakipolitiikka on osoittanut, että palkansaajat tarvitsevat nyt erityisen vahvaa yhteistä ääntä - niin Suomessa kuin kansainvälisesti. PAM on mukana luomassa uutta ja vahvempaa keskusjärjestöä, jonka avulla palkansaajien vaikuttavuutta pyritään lisäämään. 

- Nyt jos koskaan pitää ymmärtää, että tarvitsemme enemmän yhteistyötä ja priorisointia. Siksi meidän pitää olla tässäkin edelläkävijöitä sekä katsoa tätä päivää ja huomista kauemmas horisonttiin, Selin päättää.

Uuden keskusjärjestön selvitystyössä mukana olevat 49 ammattiliitoa käsittelevät hankkeen tilannetta marraskuun lopussa.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, 0500 750 405

Suosituimmat