Lehdistötiedotteet - 06.11.2015 klo 13.15

PAMin Ylitalo: Maan hallitus unohtaa tasa-arvonäkökulman

Palvelualojen ammattiliitto PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo on huolissaan hallituksen suunnittelemien lainsäädäntömuutosten seurauksista ja hallituksen välinpitämättömyydestä tasa-arvon edistämisessä.  Moni kaavailluista muutoksista heikentäisi naisten asemaa työmarkkinoilla.

- Ei ole oikein, että maan kilpailukykyä kohennetaan pienipalkkaisten naisten kustannuksella. Hallitusohjelmasta puuttuu kokonaan tasa-arvon edistäminen, eikä hallitusohjelman sukupuolivaikutuksia ole arvioitu etukäteen, kuten lainsäädäntö velvoittaa. Naisten työmarkkina-asemaa tulisi edistää kaikessa lainsäädännössä, tänään perjantaina PAMin tasa-arvoseminaarissa Helsingissä puhuva Ylitalo sanoo.

Maan hallituksen kaavailemat koeajan pidentäminen, määräaikaisten sopimusten solmimisen helpottaminen, vuosiloman ansainnan heikentäminen perhevapaiden osalta sekä kauppojen aukioloaikojen laajentaminen iskevät erityisesti naisten työmarkkina-asemaan. Niin ikään päivähoitomaksujen korotus, päiväkotiryhmien suurentaminen ja lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen heikentävät naisten asemaa työmarkkinoilla.

- Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen hankaloituu, ja yhä useampi nainen jää vuosiksi kotiin työelämän sijaan. Tuntuu siltä, että hallituksella on – edeltäjistään poiketen – tarkoitus kasvattaa sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Miesten ja naisten palkkaero on tällä hetkellä noin 17 prosenttia, eikä ensimmäisen samapalkkaisuusohjelman tavoitetta palkkaerojen kaventamisesta 15 prosenttiin pystytty saavuttamaan.

- Palkkaeroja voisi kaventaa esimerkiksi lisäämällä palkkauksen ja palkkarakenteiden läpinäkyvyyttä. Naisvaltaisille aloille pitäisi rakentaa yhä enemmän täydentäviä palkkausjärjestelmiä ja kehittää tuottavuutta. Keskimääräisen palkkaeron mittaamisessa tulisi jatkossa huomioida myös osa-aikaisten työsuhteiden palkat, Ylitalo esittää.

PAMin suurimpien järjestämisalojen, kuten vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan, työntekijöistä noin 70 prosenttia on naisia. Heistä merkittävä osa työskentelee osa-aikaisena. Esimerkiksi vähittäiskaupan myyjistä noin 40 prosenttia on osa-aikaisia, ja heidän keskiansionsa vuonna 2013 oli noin 1 450 euroa.

Naisten työmarkkina-asemaan ja koko työuran aikaiseen toimeentuloon vaikuttaa myös perhevapaiden epätasainen jakautuminen äitien ja isien välillä. Hallituksen esitykset uhkaavat johtaa tulevaisuudessa myös eläkeläisköyhien naisten määrän voimakkaaseen kasvuun. Ylitalon mielestä vanhempainvapaajärjestelmää voisi kehittää kohti Ruotsin mallia ja jakaa hoitovastuuta tasaisemmin vanhempien välille. Ruotsalaisilla isillä on ensi vuoden alusta oikeus kolmeen vain isille tarkoitettuun vanhempainvapaakuukauteen.

- Nyt ollaan tekemässä päätöksiä, joilla on vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen. Tasa-arvonäkökulma pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, Ylitalo painottaa.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu käynnistyi syyskuussa, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat laajasta työmarkkinaratkaisusta, joilla korvattaisiin hallituksen esittämät pakkolait ja estettäisiin erityisesti naisiin työelämässä kohdistuvat heikennykset.

Lisätietoja:
Jaana Ylitalo, edunvalvontajohtaja, 050 588 1170

Suosituimmat