Lehdistötiedotteet - 15.12.2015 klo 14.19

Kaupan aukiolojen laajentuminen ei saa johtaa turvattomuuteen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen kauppojen aukiolojen täydellisestä vapauttamisesta. Edellisen kerran aukiololainsäädäntöä selkeytettiin ja liberalisoitiin vuonna 2009, jolloin myös merkittävänä motiivina oli työllisyyden parantaminen. Kauppojen aukiolojen laajentuminen ei kuitenkaan lisännyt työtuntien määrää per palkansaaja. Osa-aikaisten määrä on kasvanut koko vähittäiskaupassa ja erityisesti päivittäistavarakaupassa. Vähittäiskaupassa tehtyjen työtuntien määrä palkansaajaa kohden on päinvastoin laskenut vuodesta 2010. Vastaavaa laskua ei ole tapahtunut yleisesti palkansaajilla.

-  Odotan kaupan toimijoiden kantavan tällä kertaa vastuunsa sen suhteen, että lisätyötunnit osoitetaan ensin olemassa olevalle henkilökunnalle, kuten lakikin edellyttää, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

-   Olen erittäin huolissani siitä, seuraammeko kansainvälistä kehitystä, jossa kaupan alan työntekijöiden on lähes mahdotonta suunnitella tulevaisuuttaan ja hallita omaa talouttaan. Kehityssuunta on kuitenkin havaittavissa yhteneväisenä muualla maailmassa: esimerkiksi Saksassa ja Iso-Britanniassa kaupan sääntelyn purkamisella on ollut pätkätöitä lisäävä vaikutus ja toimeentulovaikeudet ovat lisääntyneet, kuvailee Selin laajempia vaikutuksia.

Kaupan sääntelyn purkamisen negatiivisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä parantamalla muutamia muita lakeja ja valmistelemalla muutokset paikallisesti mahdollisimman avoimesti yhdessä henkilökunnan kanssa.

- Muutosten nopeasta aikataulusta huolimatta työpaikoilla on käytävä asiat läpi yhteistoimintalain mukaisesti. Työntekijöiden kannalta huomioitavia seikkoja ei ole ainoastaan työvuoron alku- ja loppuajan muutos, vaan yö- ja yksintyöskentelyn lisääntymisen mukanaan tuomat uhat, työmatkojen vaikeutuminen sekä julkisten palveluiden saatavuuteen, kuten lastenhoitoon, liittyvät pulmat, vaatii Selin.

Yksintyöskentely on lisääntynyt vuoden 2009 uudistuksen jälkeen arviolta 30 %. Kaupan ala kuuluu listaan toimialoista, joiden erityispiirteet täyttävät määritelmän alasta, jolla on keskimääräistä korkeampi väkivallan uhan riski. Tyypillisimmät tapaukset ovat erityyppiset varkaudet, työntekijöihin kohdistuva väkivalta ja uhkailu sekä toimipaikkaan kohdistuvat vahingot.

-  Kaupan työntekijöiden työturvallisuuden parantaminen on ollut tavoitteena ihan viime vuosinakin, kun työturvallisuuslakia on päivitetty. Hallitus ei kuitenkaan halunnut puuttua tilanteeseen lain tasolla vaan korosti ennaltaehkäiseviä ja vapaaehtoisia toimia. Yö- ja yksintyöskentely tulee todennäköisesti lisääntymään, jolloin myös väkivallan uhka kasvaa. Asiaan on varauduttava valmistelemalla vaadittavat muutokset työturvallisuuslakiin, kun tiedossa on, etteivät vapaaehtoistoimet ole purreet, Selin päättää.

Vähittäiskauppa Suomessa 2015 -teoksen mukaan kaksi kolmasosaa päivittäistavarakaupan markkinoista kulkee nykyään suurten myymälöiden, eli hypermarkettien, tavaratalojen sekä suurten supermarkettien kautta. Alle 400-neliöisten myymälöiden markkinaosuus on 21 %, ja se on pysynyt melko vakaana viimeiset vuodet. Vuonna 2014 työntekijöistä 39 % oli osa-aikaisia ja keskimääräinen viikkotyöaika 30 tuntia. Kaupan alan osa-aikaisen työntekijän keskiansio on noin 1 450 euroa kuukaudessa. Vähittäiskaupassa työskentelee hieman yli 140 000 ihmistä ja yli 70 % työntekijöistä on naisia.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, 0500 750 405

Uusimmat

Suosituimmat