Uutinen - 21.03.2016 klo 12.33

Alle neljäsosa on työllistynyt avoimen työpaikkailmoituksen kautta

Vastaajat kertoivat, mitä kautta olivat tulleet työpaikkaansa. Grafiikka:Janne Hulkkonen

Vastaajat kertoivat, mitä kautta olivat tulleet työpaikkaansa. Grafiikka:Janne Hulkkonen

Oma-aloitteisuus ja laaja tuttavapiiri auttavat työnsaannissa enemmän kuin avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen haku, kertoo Sitran laaja työelämätutkimus.

Sitra selvitti, miten suomalaiset ovat saaneet nykyisen työpaikkansa ja sitä, millaisia vahvuuksia he arvelivat työnhaun kannalta omaavansa.

Alle neljäsosa eli 23 prosenttia suomalaisista on päätynyt nykyiseen työpaikkaansa siten, että on hakenut avoimeksi ilmoitettua työpaikkaa vaikkapa lehti-ilmoituksen tai netin työnhakupalvelun kautta. Noin 70 prosenttia on saanut työpaikkansa muuta kautta.

Viidesosa eli 20 prosenttia on lähestynyt itse nykyistä työnantajaansa ja niin ikään viidesosalle on tarjottu työtä. Alle kymmenesosa on kertonut löytäneensä työnsä TE-toimiston tai muun julkisen palvelun, kuten kunnan tai oppilaitoksen, kautta. 11 prosenttia on siirtynyt uusiin tehtäviin työpaikan sisällä ja 4 prosenttia on hakenut näyttävästi työtä omissa verkostoissaan, kuten vaikka Facebookissa.

Sitran kyselytutkimus toteutettiin joulukuussa 2015 ja siihen vastasi 5000 suomalaista. Kyselyn käytännön toteutuksen hoiti IRO Research Oy.

 

Verkostoitumista enemmän kuin ajatellaan?

Suomalaiset pitävät työnsaannin kannalta vahvuuksinaan kovin perinteisiä ominaisuuksia, mutta Sitran johtava asiantuntija Mikko Hyttinen patistaa meitä ruokkimaan itsessämme uusiakin piirteitä.

Yli puolet pitää vahvuuksinaan luotettavuutta, hyvää asennetta ja ahkeruutta. Listan hännillä taas ovat luovuus, empaattisuus ja verkostoituminen, jota vain 6 prosenttia piti vahvuutenaan. Nämä ominaisuudet ovat Hyttisen mukaan kuitenkin niitä, jotka korostuvat tulevaisuuden työmarkkinoilla, sillä koneet ja robotit eivät niihen kykene.

Verkostoitumisen eli laajan tuttavapiirin hyöty työnhaussa on hänen mukaansa siinä, että työnantajat palkkaavat mieluummin ihmisen, joka jotenkin tunnetaan entuudestaan. Se pienentää riskiä väärään rekrytointiin.

Vaan jos niin moni työllistyy tuttavuuksien kautta, niin ovatko suomalaiset sitten niin huonosti verkostoituneita?

– Niin, ehkä suomalaiset ovat tosiasiassa parempia verkottujia kuin mitä he itse kokevat olevansa. Tärkeää on kuitenkin, että tietoisuus asian merkityksestä kasvaa, Hyttinen vastaa.

Riippumaton Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on organisaatio, joka etsii toimintatapoja Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

 

 

Teksti: Marja Ikkala

 

Uusimmat

Suosituimmat