Lehdistötiedotteet - 16.05.2016 klo 14.24

PAM: Alkoholin myyntioikeuksien liiallinen laajentaminen uhkaa työntekijöiden turvallisuutta

Palvelualojen ammattiliitto PAM seuraa huolestuneena alkoholilain kokonaisuudistuksesta käytävää keskustelua. Henkilöstön näkökulmasta vaarana on, että uudistuksessa suunnitellut päivittäistavarakauppojen alkoholin myyntioikeuksien laajentuminen saattaa johtaa työturvallisuusriskien ja väkivaltatilanteiden merkittävään lisääntymiseen.

Maan hallituspuolueet eivät ole vielä löytäneet ratkaisua alkoholilainsäädännön kokonaisuudistukselle. PAMin mielestä uhkana on, että liian vahvojen alkoholijuomien myyntioikeuksien vapauttaminen johtaa alalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden heikkenemiseen työpaikoilla. Tutkimusten mukaan esimerkiksi kaupan alan työntekijät joutuvat entistä enemmän vaarallisten uhkatilanteiden eteen.  

– Alkoholin myyntiin liittyy aina omia ilmiöitään, joihin palvelualoilla usein liittyy epäasiallisen kohtelun lisääntyminen ja väkivaltaisten asiakkaiden kohtaaminen. Myymälävarkaudet ja näpistykset ovat viime vuosina selvästi lisääntyneet ja ne kohdistuvat usein alkoholijuomiin, kertoo työympäristöasiantuntija Erika Kähärä PAMista.

PAMin mielestä tuotevalikoimien laajentaminen väkevämpien osalta tilanteessa, jossa edes nykyisen järjestelyn osalta ei väkivallan uhkaa ole saatu kunnolla haltuun, ei edistä työntekijöiden turvallisuutta.

– Kauppojen aukioloa on juuri vapautettu ja vielä on näkemättä, kuinka paljon yöllä yksintyöskentely lisää häiriö- ja uhkatilanteita. Henkilökunta joutuu kieltäytymään jo nyt useasti alkoholin myynnistä, jolloin vaaratilanteita saattaa syntyä. Tähän kokemukseen perustuen on edesvastuutonta laajentaa myyntioikeuksia vielä lisää, Kähärä toteaa.

Palvelualojen ammattiliiton tuorein jäsenselvitys keväältä 2016 osoittaa, että myymälätyötä tekevistä työntekijöistä useampi (73 %) kuin vuonna 2012 (65 %), on joutunut esimerkiksi sanallisen asiakasväkivallan kohteeksi.  Samanaikaisesti kaupassa on yleistynyt yksintyöskentely, joka jäsenselvityksen mukaan näyttää lisäävään asiakasväkivallan kohtaamista.

– Esimerkiksi Helsingin Sanomissa kioskiyrittäjä Rajajärvi kertoi, että niin kutsutuista juoksukaljoista on tullut jokapäiväinen ilmiö pienissä elintarvikemyymälöissä ja kioskeissa. Nämä varkaustilanteet voivat olla hyvin pelottavia työntekijöille, Kähärä kertoo.

PAMin mielestä alkoholilain kokonaisuudistuksesta päätettäessä tulee hallituspuolueiden kantaa vastuu päätöksissään myös alkoholin parissa työskentelevien ihmisten turvallisuudesta. Väkivallasta tai sen uhkasta voi aiheutua työntekijälle mittavia vahinkoja ja se vaikuttaa alentavasti myös työn tuottavuuteen. Maan hallituksen olisi hyvä tarkistella myös tätä inhimillistä puolta ja sen vaikutuksia kansantalouteen tulevia päätöksiä tehdessään. Panimotuotteiden osuus lähimyymälöiden elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäismyynnin arvosta on noin 13 % kun hypermarketeissa vastaava osuus on 5 %.

– Tämä Pellervon taloustutkimuksen tulos osoittaa, että alkoholin osuus päivittäistavaramyynnistä on merkittävä. Pienissä myymälöissä, joissa useimmin työskennellään pienellä väkimäärällä tai yksin, se on vielä suurempi. Pelkona on, että myytävän alkoholirepertuaarin laajentaminen lisää työntekijöitä uhkaavia asiakastilanteita ja vaaravyöhykkeellä ovat erityisesti yksintyöskentelevät. Väkivalta ei ole sallittua ja sen kohtaamisen kynnystä ei saa madaltaa, Kähärä toteaa.

Lisätietoja:

Erika Kähärä, työympäristöasiantuntija, p. 040 764 5295

Kaupan alan työntekijöiden kokemuksiin väkivaltatilanteista voi tutustua laajemmin PAM-lehden (3/2016) artikkelissa "Paha maa".

Uusimmat

Suosituimmat