Uutinen - 10.05.2016 klo 13.11

Selin KSML:ssa: Pentikäisen esitys harkitsematon

PAM edellyttää, että mahdollisen kilpailukykysopimuksen kriisilauseketta käytettäessä luottamusmiehellä on riittävästi tietoa yrityksen tilanteesta.

PAM edellyttää, että mahdollisen kilpailukykysopimuksen kriisilauseketta käytettäessä luottamusmiehellä on riittävästi tietoa yrityksen tilanteesta.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin tyrmää sanomalehti Keskisuomalaisessa Suomen Yrittäjien uuden toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen esityksen luottamusmiesjärjestelmän korvaamisesta lakisääteisellä henkilöstöedustajalla.

Selinin luonnehtii esityksen sotivan kaikkea järjestäytynyttä työmarkkinakulttuuria vastaan.

– Mikael Pentikäisen esitys on todella harkitsematon. Kansainvälisen työjärjestö ILOn sopimuksia myöten on hyväksytty periaate, että työntekijöiden edustajan tulee olla ammattiliittojen valitsema. Tämmöisille avauksilla yritetään vain murtaa ammattiyhdistysliikkeen asemaa, Selin sanoo Keskisuomalaisen haastattelussa.

Hänen mielestään myös esityksen ajankohta on myös harkitsematon, koska parhaillaan käytävät neuvottelut kilpailukykysopimuksesta ovat herkässä vaiheessa.

Tasaveroiset neuvottelijat

Kilpailukykysopimusneuvotteluissa laajennetaan paikallista sopimista ja etsitään työehtosopimuksiin kirjausta muun muassa niin kutsutun kriisilausekkeen käytöstä. Sen mukaan voitaisiin paikallisesti sopia työehdoilla sopeutumisesta, jos yritys on joutunut kriisiin, joka uhkaa työpaikkoja.

PAMin hallitus edellytti neuvotteluihin lähdöstä päättäessään, että ratkaisun pitää olla sellainen, ettei lausekkeesta muodostu palkanalennusautomaattia. Käytännössä olisi löydettävä yhteisymmärrys kriteereistä, milloin ja miten sitä voidaan käyttää. Samalla PAMin hallitus edellytti, että luottamusmiehen asemaa olisi kohennettava niin, että neuvottelut voitaisiin käydä tasaveroisten kumppanien välillä.

SAK:n työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen on epäillyt, että Yrittäjät pyrkivät valitsemaan henkilöstön edustajan työntekijöiden puolesta.

– Kyse on kuitenkin työehtosopimusten määrittelemistä työntekijöiden edustajista niissä neuvotteluissa, joissa sovitaan poikkeuksista työehtosopimusten määräyksiin, Rönni-Sällinen muistutti.

Kaikilla yksi edustaja?

UP-uutispalvelun haastattelussa Pentikäinen kertoo esityksensä taustalla olevan huoli järjestäytymättömien yritysten järjestäytymättömistä työntekijöistä, joilla ei ole omia luottamusmiehiä. Taustalla on myös halu lisätä paikallista sopimista.

– Luottamusmiehet ovat lähtökohtaisesti liittojensa jäsenten edustajia. Meillä pitäisi olla sellainen järjestelmä, jossa liittoon kuulumattomienkin ääni tulisi kuulluksi, Pentikäinen sanoo.

Rönni-Sällinen huomauttaa, että yleensä työehtosopimukset sovitaan henkilöstöryhmittäin. Suomen Yrittäjien ehdotuksessa koko henkilöstöllä olisi yksi edustaja.

– Ei ole tarkoituksenmukaista, että työntekijöiden edustaja neuvottelee ylempien toimihenkilöiden puolesta tai päinvastoin, Rönni-Sällinen toteaa.

Huolimatta työnantajien toistamasta paikallisen sopimisen lisäämisestä SAK:n tuoreessa luottamusmiespaneelissa hieman yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että sopimista on vaikeuttanut työnantajan painostus. Vajaa 40 prosenttia mainitsee vaikeuttamisen syyksi työnantajan haluttomuuden sopia paikallisesti.

Lisää tietoa kilpailukykysopimuksesta

 

 

Teksti: Auli Kivenmaa

 

Uusimmat

Suosituimmat