PAMplus-artikkeli - 15.06.2016 klo 14.03

Juhannuksen ajan arkipyhät palvelualoilla

Juhannusajan arkipyhistä on määräyksiä eri alojen työehtosopimuksissa. Tarkista työehtosopimuksista miten määräykset vaikuttavat vuonna 2016 kaupan alalla, matkailu-, ravintola – ja vapaa-ajanpalveluissa, hius- ja vartiointialalla, kiinteistöpalvelualalla sekä erityisalalla.

Kaupan ala

Kaupan alalla juhannuspäivä on työaikaa lyhentävä arkipyhä ja työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Työntekijä, jonka työsuhde on ennen juhannusta kestänyt vähintään yhden kuukauden, on oikeutettu arkipyhälyhennykseen.

Juhannusaattona tehdystä, kello 18 jälkeen tehdystä työstä maksetaan lauantailisän suuruinen aattolisä.
Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut (työntekijät ja esimiehet)

Matkailu- ja ravitsemisalan työntekijät ja esimiehet ansaitsevat JP-päivän juhannuksesta. Poikkeuksena kolmivuorotyötä tekevät ja työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt alle kuukauden ennen juhannusta.

Korotettu palkka

Juhannusaattona maksetaan kello 15.00 jälkeen peruspalkka, ilta-, sekä varavastaavanlisät 50 prosentilla korotettuna.

Juhannuspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.
Lue lisää

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÄT

Juhannuksen yhteydessä korvattava päivä on juhannusaatto.

Korvauksen edellytykset

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle ei makseta erillistä arkipyhäkorvausta kuukausipalkan lisäksi.

Tuntipalkkaisella työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen silloin, kun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää ja arkipyhä olisi ollut hänen työvuoroluettelonsa mukainen työpäivä, jolta hän olisi ollut oikeutettu saamaan työstä maksettua palkkaa.
Lue lisää

Vartiointiala

Juhannusaatto lyhentää jakson työaikaa, mikäli työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen kyseistä arkipyhää ja hän ollut töissä työvuorolistan mukaisesti molemmin puolin arkipyhää tai ainakin toisena näistä päivistä, mikäli poissaolo on johtunut hyväksyttävästä syystä.

Yksi arkipyhä lyhentää kuukausipalkkaisen työntekijän työaikaa 8 tunnilla, viitenä päivänä viikossa työskentelevän osa-aikaisen työaikaa lyhennetään suhteutettuna 120 tunnin työaikaan ja muille osa-aikaisille maksetaan työvuoron mukainen arkipyhäkorvaus enintään 8 tunnilta, mikäli hän on töissä arkipyhänä.
Lue lisää

Hiusala

Huomioi vuosivapaan kertyminen. Vapaata kertyy 1.2.2016 alkaen tai siitä myöhemmästä alkamisesta lukien työssäoloajoilta.
Lue lisää

Aiheeseen liittyvät