Artikkeli - 17.06.2016 klo 08.19

Sairauspoissaolon omailmoitus eteni kiky-neuvotteluissa

Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella tarkoittaa sellaista menettelyä, jossa työntekijä voi olla sairauden takia pois töistä omalla ilmoituksellaan.

Menettely edellyttää ilmoittamista työnantajalle ja työnantajan hyväksyntää, jos työpaikalla on niin sovittu, mutta ei lääkärissä tai terveydenhoitajalla käyntiä sairauden todistamiseksi. Yleensä omalla ilmoituksella voi olla pois sopimuksista ja alasta riippuen 1-5 päivää. Kaikista työntekijöistä omailmoituskäytännön piirissä on noin 70 %, palvelualoilla kuitenkin vain noin puolet.

– Kilpailukykysopimusneuvotteluissa PAM tavoitteli kirjausta kaikkiin työehtosopimuksiin omasta ilmoituksesta lyhyissä sairauspoissaoloissa ja tämä tavoite saatiin myös läpi. Neuvottelutuloksena työehtosopimuksiin tuli kirjaus, että omailmoitusmenettelystä sovitaan paikallisesti alan työpaikoissa luottamusmiehen ja työnantajan kesken, kertoo PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta.

Virta muistuttaa, että Suomessa omailmoituskäytännöstä sovitaan yleisesti työehtosopimuksilla, kun taas esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa käytäntö on lakisääteinen.

– On hienoa, että vihdoin omailmoituksesta on käytäntö kirjattuna pamilaisiin työehtosopimuksiin. Nyt on tärkeää, että luottamusmiehet ja työnantajat aloittavat neuvottelut, joissa omailmoitukseen liittyvät menettelytavat sovitaan työpaikkakohtaisesti, Virta kehottaa.

Omailmoituksen on todettu hyödyttävän sekä työnantajaa että työntekijää. Virta toteaa, että luottamusmiesten on helppo löytää konkreettisia tapoja, joilla menettely otetaan työpaikoilla käyttöön, koska hyviä esimerkkejä ja tutkimustietoa on jo olemassa.

– Sairauspoissaolon omailmoitus vähentää turhia lääkärissäkäyntejä ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Omailmoitus lyhentää tutkimuksien mukaan myös yksittäisten poissaolojen kestoa. Nämä ovat asioita, joilla luottamusmiesten on helppo perustella omailmoituksen ottamista käyttöön  yrityksessä mahdollisimman nopeasti, Virta sanoo.

PAM halusi omailmoituskäytännön työehtosopimuksiin myös siitä syystä, että palvelualojen työntekijöiden erilaista kohtelua voidaan vähentää.

– Työntekijät ovat tulleet kohdelluiksi eri lailla riippuen yrityksen koosta, sijainnista sekä työterveyshuollon tasosta. Tämä on vaikuttanut palvelualojen työnantajien maineeseen ja myös siihen, etteivät työntekijät ole tunteneet olevansa luottamuksen arvoisia. Nyt saavutettu kirjaus poistaa tämän ongelman, Virta sanoo.

Tutustu lisää aiheeseen:

Sairauspoissaolon omailmoitus

 

Uusimmat

Suosituimmat